Archief voor 2021

Eikonikon 150, mrt, 2021, is bijna uit! Met o.m. een icoon van Panteleïmon

Leonie Heins, H. Panteleïmon, icoon, 2021, eitempera en bladgoud op abachihout, 20x 30 cm, particuliere collectie

Het maartnummer rolt binnenkort weer bij u op de mat (en is verkrijgbaar via abonnee@eikonikon.nl). Daarin zult u onder meer de icoon van de H. Panteleïmon, hierboven, aantreffen. In het kader van de corona-pandemie vond de iconenschilder Leonie Heins het gepast deze onbaatzuchtige arts onder de aandacht te brengen. Mede geïnspireerd door een reis naar het Byzantijnse Panteleïmonkerkje in Neri (Macedonië) in de zomer van 2019, voltooide Leonie op 24 februari jl. deze icoon. De 12e eeuwse fresco’s van o.a. Panteleïmon in dat kerkje zijn van een ongekende schoonheid.

Panteleïmon had een klassieke opleiding tot arts genoten in de vroeg-christelijke tijd en was bijzonder begaafd. Hij stierf als martelaar en wordt afgebeeld als een jonge man met een mooie gestalte, zonder baard en met een volle krullende haardos. Als voornaamste attributen heeft hij een rechthoekige medicijnkist met compartimenten in de linkerhand en een medicijnlepel in de rechterhand. In het Westen wordt hij doorgaans afgebeeld met het martelaarskleed (rood) en soms ook met de attributen van zijn martelingen. Hij is de patroon van artsen, chirurgen, apothekers en vroedvrouwen en wordt herdacht op 27 juli en 9 augustus.

Paasnummer van Eikonikon

Coverafbeelding: Filipp Davydov (Sint-Petersburg), Kruisiging, 2008

In Eikonikon 150 reflecteren de Hüssteges over de betekenis van Pasen aan de hand van drie Paas-iconen en een pasgelezen boek van archimandriet Vader Kallistos Ware. Geert Hüsstege heeft de drie iconen geschilderd: Voetwassing, Hof van Olijven en Verrijzenis.

Elders in ons blad beschrijft Joris van Ael stapsgewijs hoe hij een gloednieuwe fresco-decoratie voor de Andreas-parochie in Gent ontwierp en aanbracht op de geprepareerde muren van haar eerste kerkgebouw in de Sophie van Akenstraat. Zie fresco hieronder met Mirredragende vrouwen bij het graf.

Joris van Ael schildert Mirredragende vrouwen bij het graf, 2020, Gent