Tag: Eikonikon 113

Saveljevs kerstikoon

Inge Wierda In de vroegchristelijke tijd had het kerstfeest nog geen feestdag. Pas sinds 378 na Chr. werd in navolging van Rome het geboortefeest gevierd in de Byzantijnse kerken te Cappadocië, Antiochië en Constantinopel en later ook elders. Rome had niet voor niets 25 december als feestdag voor de menswording …

lees verder

De heilige Serafim van Sarov

Peter van den Hoven In bijna elke Russisch-Orthodoxe Kerk kan men de ikoon aantreffen van de heilige Serafim van Sarov, hetgeen wijst op de ongewone populariteit van de heilige. Wie was deze H. Serafim van Sarov? Hij wordt geboren op 19 juli 1759 in de stad Koersk als zoon van …

lees verder

Gegoten reisgenoten

Joost Heutink Thematisch en inhoudelijk gezien bestaat er eigenlijk geen verschil tussen de in vormzand gegoten metalen ikonen en de op hout geschilderde ikonen. De belangrijkste bronnen voor de iconografie zijn de Bijbelse geschriften, ver­scheidene apocriefe teksten, een groot aantal heiligenlegenden en de christelijke hymnen, zoals de Akathistoshymne. In zekere …

lees verder