Auteursreglement

Auteursreglement

Eikonikon is een blad van en voor ikonenliefhebbers. Vaak zijn ikonen-liefhebbers zelf schilders van ikonen. Anderen beperken zich tot het kijken naar ikonen, omdat ikonen hen steunen in hun religieuze leven, omdat zij kerk-en kunsthistorische interesse hebben of gewoonweg omdat zij ikonen mooi en intrigerend vinden.

Dat zegt meteen iets over de inhoud die de redactie van artikelen verlangt. Ze kunnen gaan over de techniek van het schilderen en alles wat daarbij hoort. Of over de spirituele betekenis van ikonen. Of kunsthistorische informatie over ikonen geven. Maar wij zijn ook uit op artikelen waarin ikonenliefhebbers schrijven over wat zij nu mooi vinden aan ikonen, over wat hen intrigeert, over hoe ikonen hen in hun religieuze leven steunen. Deze Wegwijzer is een handreiking voor auteurs. Zij kunnen hieruit afleiden waaraan hun bijdrage bij voorkeur moet voldoen. De redactie adviseert auteurs zich er zo goed mogelijk naar te richten. Dat maakt plaatsen gemakkelijker.

Onderwerp

Wat het onderwerp betreft moet een langere bijdrage in voldoende inhoudelijke relatie staan tot de doelstellingen van Eikonikon; kleinere (maximaal 500 woorden, 1 pagina Eikonikon) mogen best slechts zijdelings aan ikonen raken.

Artikelen

 1. De redactie beslist of een tekst in Eikonikon wordt gepubliceerd. De redactie bepaalt ook in welk(e) nummer(s) een artikel wordt geplaatst en in welke vorm. Het is mogelijk dat de redactie een bijdrage wel wil plaatsen, maar nog niet onmiddellijk. De redactie brengt de auteur hiervan op de hoogte. Het staat de redactie vrij bijdragen ook op de website te plaatsen.
 2. De redactie behoudt zich het recht voor teksten (dit geldt ook voor op verzoek geleverde teksten) te redigeren. Als volgens de redactie ingrijpende wijzigingen nodig zijn, zal zij de auteur vragen zijn/haar bijdrage aan te passen.
 3. De omvang van een artikel bedraagt gemiddeld 1000 woorden, maximaal 1500 woorden (3 pagina’s Eikonikon), inclusief de illustraties. Een literatuurverwijzing is beperkt tot relevante literatuur, maximaal vijf titels, eventueel met begeleidend commentaar. Minder woorden en literatuur mag altijd.
 4. De auteur levert bij voorkeur zelf de illustraties, maar overleg met de redactie is mogelijk.
 5. Alleen zeer korte functie-omschrijvingen worden opgenomen. (bijv. onderaan een artikel: Prof. Kees van Veen is Directeur van Eikonikon)
 6. Dankbetuigingen worden slechts bij uitzondering toegestaan.
 7. Auteurs ontvangen drie auteurs-exemplaren. Bijkopen is natuurlijk mogelijk.
 8. Auteurs ontvangen geen vergoeding.
 9. Overname van (gedeelten van) een in Eikonikon geplaatst artikel, op enigerleiwijze, is mogelijk na schriftelijke toestemming van de redactie.

Wijze van aanleveren

Artikelen dienen bij voorkeur via e-mail aan de redactie te worden aangeboden, liefst in Wordformaat, eventueel als platte tekst in de vorm van txt-file. Op cd-rom, vergezeld van een uitdraai, is ook mogelijk. Indien e-mail of cd-rom niet mogelijk is, kan een getypte tekst door de redactie worden ingescand.

Tekstadviezen

 • Verzin een ‘pakkende’, niet al te lange titel.
 • Gebruik eventueel een ondertitel.
 • Vermeld hierna de naam van de auteur.
 • Plaats onderaan het artikel eventuele bijschriften (herkomst) voor illustraties.

Illustraties

 • Voeg alleen scherpe foto’s bij – indien mogelijk het liefst originele fotoprints en geen afdrukken (foto’s uit boeken en kranten leveren bij opnieuw scannen vaak een storend raster). Ook liever geen dia’s.
 • Bij illustraties uit boeken graag kleurkopieën leveren.
 • Illustratiemateriaal krijgt de auteur op verzoek terug.
 • Digitaal illustratiemateriaal bij voorkeur in jpg– of tif formaat
 • Foto’s die per internet worden verzonden mogen niet groter zijn dan 5MB. Aangezien voor een goede weergave – zeker voor de omslag – soms grotere fotobestanden nodig zijn, kunnen die beter worden aangeleverd via wetransfer.