Welkom bij Stichting Eikonikon

Stichting Eikonikon is in 1992 opgericht en beoogt mensen die geïnteresseerd zijn in iconen en icoonschilderen met elkaar in contact te brengen. Eikonikon verstrekt informatie over iconen in het gelijknamig tijdschrift (sinds 1987) en publiceert het Lexikon Eikonikon, een actuele agenda en overzicht van schildercursussen online.

Veel browse plezier gewenst!

Miniaturen van Hildegard van Bingen schilderen

Miniaturen van Hildegard van Bingen schilderen

Maandag 19 augustus 2024 van 11.00 uur t/m donderdag 22 augustus 15.00 uur.
Deze vierdaagse workshop wordt gegeven door Mieke Mudde, kunstzinnig dynamisch coach, docent en kunstenaar. Al jaren zet zij religieuze symboliek om in beeldtaal zoals roosvenster, iconen en miniaturen. Zij begeleidt ook graag anderen in dit proces.
De miniaturen van Hildegard van Bingen zijn symbolische illustraties bij haar visioenen. Eén van deze miniaturen wordt geschilderd met eigeel en pigmenten en al doende zullen de cursisten meer ontdekken van wat Hildegard ons te zeggen heeft.

Hoofdbestanddeel van dit programma is het schilderen van een miniatuur van Hildegard van Bingen. Daarnaast wordt aandacht besteed, aan de hand van een cursusmap, aan de persoon Hildegard, de betekenis van haar miniaturen en de symboliek van het kleurgebruik.
Ook vrije tijd en een bezoek aan het labyrint in de kloostertuin staan op het programma. Bovendien is er gelegenheid de vieringen in de kapel bij te wonen.
Er kan gekozen worden uit een van de voorbeelden uit de cursusmap. Het schilderen doen we met eigeel en pigmenten, nadat het voorbeeld overgebracht is op een voorbewerkt paneel.

Schilderervaring is niet nodig, want u wordt persoonlijk begeleid door de docent.
Aanmelden kan via de website van het klooster of bij Mieke via email.

Gezocht!

De redactie van Eikonikon is op zoek naar een vrijwilliger die onze website kan onderhouden. De site is aan vernieuwing toe en daarvoor hebben we gesprekken gevoerd met een externe websiteontwikkelaar. Het idee is dat de vrijwilliger samen met de maker van de oude site ‘achterstallig onderhoud’ gaat doen en, onder andere, het bulletinarchief en het auteursregister aan gaat vullen. En ook de agenda moet opgeschoond worden.
Verder gaan we meer artikelen en foto’s op de site plaatsen die ook door niet-leden gelezen kunnen worden. Er wordt gewerkt met WordPress.
Reacties graag naar:
Madelon Lagendijk
Email: lagendijk56@dds.nl

Iconenwijding in Midwolde

In het Noorden van het land wordt al jaren achtereen een iconenwijding georganiseerd. Deze wijding is voor alle eigenaars van iconen. De iconen mogen gekocht, gekregen of zelf gemaakt zijn, als ze maar klaar zijn om door het water gewijd te kunnen worden. U bent van harte uitgenodigd.

De iconen worden op rubriek op de tafel geplaatst. Het Russisch Byzantijns koor Groningen o.l.v. Cas Straatman is dan al begonnen met het ten gehore brengen van Russische kerkmuziek. Na een welkomstwoord geeft Vader Serafim (Sven Standhardt) uitleg wat een icoon is en waarom het gewijd wordt.

Dan gaat Vader Serafim met de eigenaars van de iconen naar de tafel en wordt onder gesproken en gezongen gebed eerst het water gewijd.  Aansluitend worden de iconen gewijd.

De eigenaars krijgen de iconen terug met de zegen. Ter afsluiting zingt het koor nog enkele liederen terwijl de belangstellenden de iconen kunnen bekijken.

De eerstvolgende wijding is op woensdag 22 maart 2023 om 19.45 uur in de Historische kerk aan de Hoofdstraat 134 in Midwolde (bij Leek). Inloop en inbreng vanaf 19.15 uur, vrije gift voor de onkosten.

Overige informatie op te vragen bij:
Frea Zigterman: 06-43650146 iconen.en.frea@outlook.com

De kleuren geel en goud

De kleuren geel en goud

Het Franse Roussillon is een belangrijke vindplaats van ruim 250 kleuren oker. (foto: website getyourguide.nl) In dit tweede deel van de serie over kleuren en het gebruik ervan in de icoonschilderkunst wil ik het graag hebben over de kleuren geel en goud. GEEL Iconografisch gezien staat geel voor het christelijk …

lees verder

Discovering St. Martin – A personal journey

How does one come to a close, personal relationship with Saint Martin, when this saint is not part of one’s culture? I live in Queensland, a state famous for its Great Barrier Reef, rainforests, sport, tourism, beach culture, sunshine and surfing. Like most Australians, I had limited knowledge of saints …

lees verder