Welkom bij Stichting Eikonikon

Stichting Eikonikon is in 1992 opgericht en beoogt mensen die geïnteresseerd zijn in iconen en icoonschilderen met elkaar in contact te brengen. Eikonikon verstrekt informatie over iconen in het gelijknamig tijdschrift (sinds 1987) en publiceert het Lexikon Eikonikon, een actuele agenda en overzicht van schildercursussen online.

Veel browse plezier gewenst!

Het julinummer van Eikonikon is uit!

Het julinummer van Eikonikon is uit!

In dit nummer, Eikonikon 155, is een artikel over een 15e eeuwse Transfiguratie-icoon uit Novgorod verschenen. Een reproductie daarvan kwam enkele decennia geleden in het bezit van de Belgische auteur, de benedictijn Benoit Standaert. Hij verwonderde zich over de compositie en leest, na enige tijd van observatie, de spirituele groei van een aspirant hierin.

Ook Frans Herman Grobbe ontving een icoon, naar later bleek een Bulgaarse icoon van de Moeder Gods Portaitissa (Poortwachtster). Hij beschrijft zijn zoektocht naar de identiteit, oorsprong en betekenis van de icoon en… de verwerving van een aanverwante, nieuwe icoon, een zgn. Aankomsticoon, geschilderd door de Bulgaarse iconenschilder Aneta Btrasikliyska in 2015.

Verder is een artikel van Eikonikonner van het eerste uur, Simon Koopman, over kleuren, pigmenten en verven van iconen opgenomen in het zomernummer. Theologe en kunstenares Anne-Marie van der Wilt laat in een interview weten wat kleur, glas en iconen voor haar betekenen. Meer daarover kunt u vinden in haar boek “Verwonderd door het licht”, dat eerder dit jaar bij Kok Boekencentrum Uitgevers verscheen.

Tevens uitgegeven in 2022, is het boek “Leven van Maria van Egypte. Van gevallen vrouw tot heilige”, een nederlandse vertaling van een 7e eeuwse vita van de hand van Sophronius van Jeruzalem. In een boekrecensie beveelt Bert Groen de vertaling van de Nijmeegse classicus Vincent Hunink van harte aan.

Veel leesplezier!

 

 

Hemelvaartsdag, een fijne dag gewenst!

David Chichua, Hemelvaart-icoon, 21ste eeuw

Op de icoon is de Hemelvaart afgebeeld zoals beschreven in Handelingen der Apostelen 1: 9-11. Maria en de apostelen van Christus waren er getuigen van. De twee mannen in witte klederen (engelen), spraken troostende woorden tot hen.

Iconen en pelgrimage in Griekenland (1)

Griekenland telt tal van bedevaartsoorden met een wonderdadige icoon. De meeste van die sacrale afbeeldingen zijn verbonden met verhalen over hun wonderbaarlijke reis naar de plaats waar ze nu vereerd worden of over hoe ze ergens in de grond, in een boom of op het water gevonden zijn. Ze zouden …

lees verder

Ikonen schilderen in Finland

Sinds 1999 geeft Alexander Wikström les aan de Valamo Volkshogeschool in Finland. Hij is een begenadigd ikonograaf, van wie werk te zien is in het nabijgelegen Lintulaklooster. Hij beschikt over een grote theoretische en praktische kennis, die hij onder meer heeft opgedaan tijdens zijn studie bij de Japanse ikonenschilder Petros Sasaki. …

lees verder