Tag: Pinksteren

Een geruis uit de hemel

Otto Tissing ‘En eensklaps kwam er uit de hemel een geruis als van een hevige windvlaag…’ meldt ons Handelingen 2,2. De navolgende verzen vertellen van het moment waarop de Heilige Geest wordt uitgestort, het ogenblik waarop de Kerk geboren wordt: pinksterdag. Tongen als van vuur vertonen zich aan de apostelen …

lees verder

Pinksteren en de Uitstorting van de Heilige Geest

Désirée Krikhaar Pinksteren: in het Westen het feest van de Heilige Geest, in het Oosten het feest van de Triniteit. Pinksteren is een van de grote feesten, waarin de Godsverschijning, de Theophanie, wordt gevierd. Het feest van Pinksteren behoort bij twaalf hoofdfeesten van Orthodoxe kerk, de Dodekaorton. Deze feesten zijn …

lees verder

Pinksteren – Ikonografie

Désirée Krikhaar De oudste voorstelling van het Hemelvaart/Pinksterfeest vinden we in de Rabula-codex uit 568. Christus vaart ten hemel, de apostelen blijven achter, maar de Heilige Geest is al onderweg naar beneden. Ook op de ampullen van Monza (pelgrimsaandenken voor olie uit het Heilige Land) zijn Hemelvaart en Pinksteren samen …

lees verder