Contact

Contact

Proefnummer

Geïnteresseerden in het blad EIKONIKON kunnen een proefnummer a € 3,50 + € 2,50 verzendkosten aanvragen door een mail of brief met naam, adres en telefoonnummer te sturen naar: 

EIKONIKON-Abonneeadministratie
T.a.v. Leon Joosten
Burg. Wijnandstraat 37
6245 HD Eijsden
E-mail: abonnee@eikonikon.nl

Voor losse nummers binnen Europa geldt: € 3,50 + € 4,75

Abonnement

Mensen die zich willen abonneren, kunnen dit doen door een mail te sturen naar: abonnee@eikonikon.nl, of te schrijven naar bovenstaand adres.

De kosten voor een abonnement zijn 17,00 Euro per kalenderjaar. Woont u in het buitenland dan betaalt u 19,50 Euro. Uiteraard zijn hogere bedragen van harte welkom. Indien u een abonnement neemt tijdens de looptijd van het kalenderjaar, dan ontvangt u het eerstvolgende bulletin wat uitkomt in dat jaar. Uiteraard betaalt u dan ook slechts het aantal ontvangen bulletins.

Financiële administratie

Het abonnementsgeld dient u in de maand januari over te maken naar het rekeningnummer NL14INGB0000082024 ten name van EIKONIKON. Daarbij svp uw abonnementsnummer en het jaar van het abonnement vermelden.

EIKONIKON-Financiële adminstratie
T.a.v. Herman Steendam
De Weidenweg 40
37961 LP Ruinerwold

ING Bank: NL14INGB0000082024 t.n.v. Stichting EIKONIKON, De Bilt
Abonnees buiten Nederland storten de kosten op dezelfde Nederlandse ING Bank in de Bilt IBAN: NL14INGB0000082024 en BIC: INGBNL2A

Informatie

Alle verdere inlichtingen kunt u krijgen door een mail te sturen naar ons e-mail adres: info@eikonikon.nl.