Tag: Moeder Gods

Wonderdoende ikoon van de Moeder Gods Giatrissa

Wonderdoende ikoon van de Moeder Gods Giatrissa

Er bestaan veel wonderdoende ikonen van de Moeder Gods. De Moeder Gods Giatrissa is een voorbeeld van zo’n wonderdoende ikoon. ‘Giatrissa’ (Grieks) betekent ‘genezer, dokter’. Het verhaal achter deze ikoon is dat een Griekse vroedvrouw, Maria genaamd, in de jaren ‘20 van de vorige eeuw, haar vakantie elk jaar doorbracht …

lees verder

Over u verheuge zich…

‘Over u, gezegende, verheuge zich de ganse schepping, de engelenkoren en het menselijk geslacht. Gewijde tempel en paradijs van het Woord, maagdelijke roem, uit wie God vlees werd; Hij, onze voor eeuwig zijnde God; tot troon heeft Hij uw schoot geschapen en uw moederlichaam groter gemaakt dan de ganse hemel. …

lees verder

De onfortuinlijke Moeder Gods van Kazan

Otto Tissing Hans J. van Os vroeg op ons forum of iemand een artikel kon schrijven over de geschiedenis van de ikoon van de Moeder Gods van Kazan. Hij had een een tv-documentaire gezien over de avontuurlijke reis die de oerikoon maakte. Dat prikkelde mijn interesse. Hoewel ik het beeldthema …

lees verder
De vreugde van het Kind. Geschiedenis en betekenis van een ikoon

De vreugde van het Kind. Geschiedenis en betekenis van een ikoon

Antoine Lambrechts In 2011 schreef ons nieuw redactielid, P. Antoine Lambrechts, volgend artikel in Irénikon, het tijdschrift van Chevetogne. Hier volgt de Nederlandstalige versie in twee afleveringen. De vreugde van monniken en pelgrims De Moeder Gods ‘De Vreugde van het Kind’ (Vzygranie Mladentsa) is één van de meest geliefde en …

lees verder

Beelden van Maria

Peter van Dael In het kader van de “Ikonen van Eikonikon” tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Vianen is een lezingencyclus georganiseerd. Peter van Dael was de tweede spreker. Zijn lezing ‘Maria-beelden’ sloot mooi aan bij de nevententoonstelling ‘Tuin voor de Moeder Gods’ in de tuin van het museum. Peter …

lees verder

Moeder Gods van de Karmel

Cees Bartels, o.carm De ikoon van de Moeder Gods van de Karmel is geschilderd door de Karmelietessen van het klooster in Cerreto (Italië) en laat Maria, Moeder van Karmel zien (afb. 1). Zij wordt geflankeerd door een viertal belangrijke figuren in de geschiedenis van de Karmelorde, die rond 1207 kerkelijke …

lees verder

Axión Estín

Wim van Loon In het kader van de “Ikonen van Eikonikon” tentoonstelling in het Stedelijk Museum in Vianen is een lezingencyclus georganiseerd. Wim van Loon beet de spits af met een lezing over de heilige berg Athos, bijgenaamd ‘Tuin van de Moeder Gods’. Hij is voormalig Eikonikon-redactielid en frequent bezoeker …

lees verder