Auteursregister

Auteursregister

Eikonikon. Tijdschrift over iconen (nos. 1-151)

 

 

Aalst, Victoria van, De bibliotheek van Bredius, 89(2005), pp. 17-18, zie ook 90(2005)
Ael, Joris van, Leonid Ouspensky, 140(2018), pp. 5-7
Ael, Joris van, Fresco-cyclus in de eerste kerk van de Parochie van de Heilige Apostel Andreas in Gent, 150(2021), pp. 6-9
Akkersdijk, Annemarie, Wat voor energie gaat er van ikonen uit?, 87(2005)12, zie ook 88(2005)1
Al, Piet, Je begraaft geen levende! 104(2009)12
Alphen, Jan van, William Feijten en Nelia Langeveld, Van schilder tot school (Jan Verdonk), 95(2007)4-5
Alpatov, Michail Vladimirovitsj, Kleur in de Oud-Russische ikonenschilderkunst, 1, Zwart, 89(2005)4-6; 2, Spirituele verheffing, 90(2005)8-10; 3, Mineur en Majeur, 91(2006)12-14; 4, Ikonen in een museum voor wereldkunst, 92(2006)6-8
Arend, Gerrit van der, Van Palestina naar Leimuiden (cursus bij Geert Hüsstege), 86(2004)5-6
Avert, Frans van der, zie Pianitsky Joeri


B
aars, Br. Johannes, De ikoon, gewoon een plaatje? Een beschouwing over het specifieke van een ikoon, 31(1993)7-9
Baars, Br. Johannes, De uitvoerder (ikoonschilder), 39(1994)7, zie 37(1994)5-6
Baaren, Marcel van en Cornelis Visser, Voorproefje tentoonstelling Vianen, 117(2012)10
Barnard, Wim, De Kerstikoon van Lukas, 70(2000)16
Barnard, Wim, Johannes de Voorloper, 71(2001) 7-8
Bartels, Cees, o.carm, Ikonen rond ons Pinksterfeest, 111(2011)22
Bartels, Cees, San Juan de la Cruz: Gedicht en ikoon, 114(2012)20
Bartels, Cees, Opening tentoonstelling 25 jaar Eikonikon, Ignatiushuis, 115(2012)6-7
Bartels, Cees, Ikonen en communie, 116(2012)16
Bartels, Cees, Anastasis-ikoon, 118(2013)3-4
Bartels, Cees, Verzegeld: Macedonië, 122(2014)18
Bartels, Cees, Ikoon van de Moeder Gods van de Karmel, 123(2014)14-15
Bartels, Cees, Verzegeld: Ikonen uit Boznië-Herzegowina, 123(2014)18
Bartels, Cees, Verzegeld: Postzegels uit Albanië, 124(2014)11
Barthel, Piet J., 25 jaar Eikonikon, 115(2012)9
Beatrijs, Zr. OCSO, De Paaskaars (beschilderen), 95(2007)8
Berg, Adriaan van den, Decemberidee: ikonen maken, 16(1990)2-4
Berge, Gied ten, Paula Cuilenburg, Beelden van oorlog en beelden van vrede, 81(2003)4-5
Boele, Vincent, Eikones Christou. ‘Portretten’ van Christus, 70(2000)10-12
Boender, Huib, Het eigen gezicht in woord en beeld, 50(1996)10-12
Boer, Henk de, Monnikswijding (boeddhist), 62(1999)1, 8
Boers, Monica, Ikonenschilderen in Australië, 58(1998)14
Boland, Frida, Nieuw licht op ikonen, 109/110 (2011),34
Boons, Jan en Barbara Focquaert, Beter dan nietszeggende Maria beeldjes. Interview met de Belgische ikoonschilder Joris van Ael, 77(2002)14-15
Boonstra, Janrense, Byzantijnse ikonen uit het hart van Griekenland, 79(2003)14-15
Born, Lodewijk, Ikoon van ‘De Heiligen van de Friese landen’ gewijd, 98(2007)16-17
Bos, Ben, Ikoon, 16(1990)10
Bougioukos-Stoltz, Yvonne, Ikoonschilderen: met of zonder pop, 100(2008)22-23
Bras, Kick, Calvinist bidt met ikonen, 41(1995)3-5. Zie ook 42(1995)8
Braun, Trude, Cursus bij Bettty Tangel in Tynje, 9(1988)8Brenninkmeijer, Paul, Byzantijnse liturgie in de Nederlandse katholieke kerk, 113 (2011)3-5 Brenninkmeijer, Paul, Jubileumboek Sint-Nicolaaskerk Amsterdam, 120(2013)18-19

Breukel, Thom, 156 Nicolaas in Zandvoort aan Zee (2022)
Breukel, Thom, Georgius, 2(1987)5
Breukel, Thom, Johannes de Voorloper (In het licht), 3(1987)11-12
Breukel, Thom, Het Jezusgebed/Filokalia (In het licht), 5(1987)3-4
Breukel, Thom, Luister (Opdracht in de tempel) (In het licht), 6(1988)5
Breukel, Thom, Afdruk (lijkwade van Turijn, mandilion) (In het licht), 7(1988)6-8
Breukel, Thom, Heel (wierook) (In het licht), 8(1988)3-4
Breukel, Thom, Links, rechts: rechtdoor (In het licht), 9(1988)5-6
Breukel, Thom, Koningen, kruiden en krachten (In het licht), 10(1988)7-8
Breukel, Thom, De kracht van de Naam (In het licht), 11(1989)2-3
Breukel, Thom, Sint Hubert: klooster van de Heilige Profeet Elias (In het licht), 12(1989)7
Breukel, Thom, Op de Heilige Berg Athos (In het licht), 13(1989)10-11; 19(1990)9-10
Breukel, Thom, Ikonen – spiegels van de werkelijkheid (In het licht), 16(1990)5
Breukel, Thom, Olifa (In het licht), 17(1990)3-4
Breukel, Thom, Welsprekendheid (In het licht), 20(1990)5
Breukel, Thom, In ogenschouw (In het licht), 22(1991)5-6
Breukel, Thom, Afstand nemen (van uit de hoogte) (In het licht), 23(1991)5
Breukel, Thom, Een beeld te vormen (In het licht), 25(1991)7
Breukel, Thom,  Passeren (In het licht), 26 (1992)2
Breukel, Thom, De moedergodin van de opperste wijsheid (In het licht), 27(1992)8-10
Breukel, Thom, Dromen…..net ikonen, tussen Pasen en Pinksteren (In het licht), 28(1992)8-9
Breukel, Thom, De normale betekenis (In het licht), 31(1993)10-11
Breukel, Thom, Tussen aarde en wereld (cirkel) (In het licht), 32(1993)5-8
Breukel, Thom, Op Gabriëls adem. Bedevaart naar Tinos, 33(1993)9-10
Breukel, Thom, Verder kijken (In het licht), 38(1994)3-4
Breukel, Thom, Het Dordts Triptiekje (In het licht), 40(1994)10-11
Breukel, Thom, Navolgen (In het licht), 51(1997)11
Breukel, Thom, Mijn God (Psalmbeeld), 52(1997)9-10
Breukel, Thom, Jaar met de Bijbel (In het licht), 54(1997)11, zie ook 59(1998)4
Breukel, Thom, Omvergeschopt (In het licht), 55(1997)8
Breukel, Thom, Zwijgen: de kunst van zien (In het licht), 62(1999)15
Breukel, Thom,  Interpretaties van Roebljov’s Tritniteitsikoon (I), 109/110(2011)9-10
Breukel, Thom, In het licht: Het geheim van ikonen, 109/110(2011)19
Breukel, Thom, In het licht: Het voorhangsel, 111(2011)21
Breukel, Thom, In het licht: Schrijven, 112(2011)9
Breukel, Thom, Oosters werk, 112(2011)10
Breukel, Thom, In het licht: Licht van Christus, 113(2011)14
Breukel, Thom, In het licht: Ambacht, 114(2012)9
Breukel, Thom,  Vignetten, 115(2012)10
Breukel, Thom, Ikoon onder de ikonen [boekrecensie], 115(2012)14
Breukel, Thom, In het licht: Ikonen: Gebed zonder end, 115(2012)16
Breukel, Thom, In het licht, 117(2012)6
Breukel, Thom, Ikonen van Eikonikon, 117(2012)19
Breukel, Thom,  Tuin van de Moeder Gods, 118(2013)8
Breukel, Thom,  Bron, 118(2013)12
Breukel, Thom, In het licht, Gewaden, 119(2013)17
Breukel, Thom, De vaderschapsikoon, 121(2013)10
Breukel, Thom, Boekenrubriek: De glorie van het Byzantijnse rijk en vroegen christendom, 135(2017)16
Breukel, Thom, zie Veen, Kees van
Brüning, Alfons, Oekraiense ikonen, 124(2014)12-15
Brussé, Joop, Ikonen in Vlaanderen, 88(2005)4-5, zie ook 89(2005)12
Brussé, Joop, Het Mandilion van Laon, 93(2006)4-5


C
aan-Boerefijn, Mijni, Impressies van een expositiedag, 78(2002)14
Caan-Boerefijn, Mijni, Een bijzondere ikoon!, 114(2012)3-4
Callemeyn, Zr. Solange, Cursus bij Bernard Frinking in Hernen, 19(1990)7-8
Caluwé, Vader Robert de, Techniek (lijm), 3(1987)8
Caluwé, Vader Robert de, Gevoeligheden, 37(1994)5-6
Caluwé, Vader Robert de, Imago clipeata, 49(1996)6-7
Caluwé, Vader Robert de, Gordijnen, 61(1999)6
Caluwé, Vader Robert de, Jozef, 44(1995)2-3. Zie ook 43(1995)10
Caluwé, Vader Robert de, De ikonostase, 1 88(2005)6-7, 10; 2 89(2005)7-9; 3 92(2006)12-13; 4 93(2006)6-8; 5 94(2006)12-13; 6 95(2007), 6-7, 14; 7 96(2007)6-7, 10; 8 97(2007)6-7
Caluwé, Vader Robert de, zie Veen, Kees van
Caluwé, Jan de, Expositie in Vianen. Indrukken van een bezoeker, 120(2013)3
Clerkx, Lily, De Russisch-orthodoxe kerk Heilige Nikolaas van Myra in Amsterdam (Werk aan de kerk), 45(1995)10-11
Clerkx, Lily, Russische ikonen in Utrecht: een belevenis, 69(2000)9-11
Coomler, David, (vertaling door Peter van den Hoven), Wordt een ikoon geschilderd of geschreven?, 131(2016)13
Cuilenburg, Paula, zie Berge, Gied ten


D
ael, Peter van, Maria, 120(2013)7-11
Dael, Peter van, Omhoog getild in de Méteora (Deel1), 136(2017)11-13
Dael, Peter van, Omhoog getild in de Méteora (Deel2), 137(2017)3-5
Dartel, Geert van, e.a., Deësis in een Westerse kerk, 100(2008)4-5
Dierckxsens, Jan, Cursus bij Ton de Nooy in Amsterdam, 14(1989)6
Defoer, H.L.M., Engelen, monniken en demonen. Naïeve kunst uit het oude Rusland, 50(1996)3
Dek, Ciska, Een uitstapje naar een andere ikonenwereld, 114(2012)11-12
Delft, Marian van, De ikonen van Taizé, (109/110 (2011),15-18
Delft, Marian van, De zeven kleuren van Marietta Kohlmann-Rotariu, 111(2011),10-11
Delft, Marian van, De rubriek Wetenswaard vanaf 112(2011) tot heden
Delft, Marian van, Op bezoek bij ikoonschilderes Helma Rader, 112(2012)18-19
Delft, Marian van, Ikonenwijding in Heeten, 113(2011)12
Delft, Marian van, Bulgarije-Tryavna. Een reis naar de bakermat van de Bulgaarse fresco- en ikoonschilderkunst, 117(2012)3-4
Delft, Marian van, Herstel ikoon van een Moeder Gods van Korsun-ikoon, 117(2012)13-14
Delft, Marian van Bulgarije-Sokolskiklooster, 120(2013)4-5
Delft, Marian van, In gesprek met Jozef van den Berg, 121(2013)3-5
Delft, Marian van, Ikonografische betekenis van kleuren op ikonen (3), 122(2014)6-7
Delft, Marian van, Ikoonplanken maken bij Simon Koopman, 123(2014)16-17
Delft, Marian van en Simon Koopman, Ikonografische betekenis van kleuren op ikonen (2), 116(2012)8-9
Delft, Marian van, Prosopon School of Iconology, Interview met Marijke Tinga, 125(2014)14
Delft, Marian van, De orthodoxe parochie H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus, 127(2015)6
Delft, Marian van, Bulgaarse ikonen, twee bijzondere Nicolaas ikonen, 129(2015)10
Delft, Marian van, ‘Tekenen’ van Franciscus van Assisi, 131(2016)9
Delft, Marian van, In gesprek met zuster Delian de Brouwer over ikonen en symbolen, 132(2016)6
Delft, Marian van, Advocata Nostra, een voettocht in Rome, 134(2017)6-8
Delft, Marian van, Patmos, heilig eiland in de Egeïsche Zee, 136(2017)8-10
Delft, Marian van, Patmos, (Deel 2), Eiland van 365 kloosters. kerken en kapellen, 137(2017)6-8
Delft, Marian van, Een ikoon van de H. Odilia, een bijzonder geschenk, 138(2018)14-16
Delft, Marian van, Koptisch klooster in Lievelde, 141(2018)14-15
Dickson, Valerie, Discovering Saint Martin, A personal Journey, 124(2014)6
Dickson, Valerie, Ontdekking van St Maarten, persoonlijk verslag van een Australische pianist, 126(2015)12
Doeve, Line, Impressies voor het schilderen van een ikoon (cursus bij Vader Robert de Caluwé in Hoeven), 12 (1989)8
Dornseiffen, Hans, Bronzen reisgenoot I, Het ontslapen van de Moeder Gods, 128(2015)13
Dornseiffen, Hans, Bronzen reisgenoot II, Anastasis, 129(2015)5
Dornseiffen, Hans, Een weg van 100 meter Bijbelse Kerstgeschiedenis, 130(2016)15
Dornseiffen, Hans, Bronzen reisgenoot III, De doop van Jezus door Johannes de Voorloper, 131(2016)7
Dornseiffen, Hans, Ikonen in de gezondheidszorg, 132(2016)13
Dornseiffen, Hans, Een stukje Byzantium in Bourgondië, 133(2016)5
Dornseiffen, Hans, Uit het leven gegrepen, een Paraskeva-ikoon van ene Maria 134(2017)3-5
Dornseiffen, Hans, Maria van Egypte, 138(2018)3-6
Dornseiffen, Hans, Ikonenschilder en nog veel meer, Interview met Jan Verdonk, 139(2018)7-10
Dornseiffen, Hans, Doop van Jezus, Mozaïek ‘Doop van Jezus in de Jordaan’ in Baptisterium van de Arianen in Ravenna (Italië), 140(2018)10-12
Dornseiffen, Hans, De weg van donker naar licht, In gesprek met Simon Koopman, 141(2018)10-12
Dornseiffen, Hans, Moeder Gods, hulp der barenden, 142(2019)12-14
Dornseiffen, Hans, Emotie is belangrijker dan handel – In gesprek met Christel en Ferenc Tóth, 143(2019)12-13
Dornseiffen, Hans, In ons vak draait alles om vertrouwen – In gesprek met Christel en Ferenc Tóth, 144(2019)6-8
Dornseiffen, Hans, De heilig Fotini, 148(2020)15-17
Doude van Troostwijk, Chris, Gedenk den Museumdag, dat gij dien heiligt, 48(1996)7-9
Drance SJ, George, Over de ikoon ‘Drie Gezellen van Jezus’, 96(2007)14-15, zie ook 96(2007)13, 18; 97(2007)15
Drunen-Brandts, van, Annemarie, Veertien heiligen (2), 97(2007)16; zie 96(2007)12
Drijvers, Pius, Bekering, 37(1994)10
Durand, Mary-Jean, Israel. A land holy to many, 122(2014)13-15
Dijk, Micheline van, Opleiding tot iconenschilder bij Iconenatelier Silouan, 137(2017)9-11


E
den, Erwin van, Cursus bij Betty Tangel in Tynje, 10(1988)5-6
Eertwegh-Gubbels, Els van den, Ikonen. Rustgevende afbeeldingen in krachtige kleuren, 116(2012)3-4
Ekhart-Van Leeuwen, Tineke, Op adem komen in Amsterdam (schilderen), 95(2007)12
Es, Liesbeth van, Geschonken Schatten, 139(2018)3-6
Es, Liesbeth van, Maria, een geschiedenis – Expositie in het ikonenmuseum Kampen, 142(2019)3-5
Es, Liesbeth van, Kees de Kort en ikonen. Een vertaling van het bijbelverhaal, 146(2020),3-5
Es, Liesbeth van, Inspirerende ontmoeting. Opnieuw samenwerking tussen Helmantel en Ikonenmuseum, 150(2021)3-6
Esther, Jan, Metalen Ikonenkunst een zoektocht naar Meester Rodion Semjonovitsj Chroestaljov (I), 132(2016)3
Esther, Jan, Metalen Ikonenkunst (II) Een zoektocht naar Meester Rodion Semjonovitsj Chroestaljov, 133(2016)14
Esther, Jan, Metalen Ikonenkunst III, 134(2017)9-11
Evers, Simon, Ikonenzegening, 87(2005)13
Eweg-Drughorn, Annemarie, (Grenzen?), 33(1993)2, zie nummer 31(1993)
Eijgelshoven, Frans en Corrie, De Moeder Gods van Potsjajev, 92(2006)10, zie 91(2006)7


F
aas, Patrick, Pasen, 57(1998)3-4
Feijten, William, zie Alphen, Jan van
Fishchuk, Olga, Iedereen kan borduren van kerkelijk textiel leren (vertaald en bewerkt door Hinnêni Peltenburg en Inge Wierda), 112 (2011),14-15
Focquaert, Barbara, zie Boons, Jan
Forest, Jim, De heilige Maria van Parijs, 124 (2014), 16-18
Franken,-Withagen, Joke, Ingezonden brief: Nieuw boek, 120(2103)19
Fredriksson, Marianne, De ikonenschilderes, 82(2003)5-6
Fuld, Ernst, De ikonenschilder Anton du Pau, 3(1987)3-7


Garcia, Adriaan, vertaalde uit het Roemeens: De wonderdadige Moeder-Gods-icoon van het Namaiesti-klooster in Roemenie, 149(2020)12-14
Germann, Marie-Jose, Vormgeefster stelt zich voor, 117(2012)23
Giannakos, Dimitris, zie Verdonk, Jan
Giessen, Gregorius, Pinksteren in Frankrijk, 38(1994)9-10

Groen, Bert, De verering van het heilig kruis, 156 (2022)3,4
Groen, Bert, Kreta als smeltkroes van de iconenkunst, 146(2020)6-8
Groen, Bert, Iconen en pelgrimage in Griekenland (deel 1), 148(2020)3-5
Groen, Bert, Iconen en pelgrimage in Griekenland (deel 2), 149(2020)3-6
Groot, Wil de, Woestijn, 14(1989)6
Groot, Wil de, Hoe breng je goud aan met stoffen uit de natuur?, 60(1998)15
Groot, Wil de, De Konjevskaja ikoon van Valamo, 109/110 (2011)
Groot, Wil de, De Hagia Sophia in Bialystok, Polen, 112 (2011),16
Groot, Wil de, en Nicole Overpelt, Een zomers verblijf in het nieuwe Valaamklooster, 145(2019)3-4


H
aan, Anneleen de, Bezoek aan het Ikonenmuseum te Kampen, 109/10 (2011),33
Hacken, Clara ten, Abba Aur. Bisschop van de Fayyum, 143(2019)3-5
Ham, Edin van der, Een elfje, 116(2012)14
Hansen de Boer, Alie, Ikoonschilderen voor de Vincentiuskerk, 95(2007)17-18
Harms, Willy M., Oekraïne in België, 71(2001)5 en 14
Hassel, Jacques van, Ikonen schilderen…ook in deze tijd?, 29(1992)7-8
Haverkamp, Anite, Uit het hart van Rusland. Ikonen en Miniaturen, 64(1999)7-12
Heide, Pieter van der, Clinton, de Madonna met het haardscherm en Moeder Teresa, 40(1994)13
Heide, Pieter van der, Iedereen schildert tegenwoordig maar ikonen (voordracht in Kasteel Hernen), 90(2005)3-4
Heide, Pieter van der, Woord en Beeld. Pen en Penseel. Een overweging bij enkele ikonen, 123(2014)12-13
Heijkens, Harrie, 1, Ploeteren in de aarde, 8(1988)2; 2, Keihard werkenaan zo’n rot plankje, 9(1988)7; 3, Oplichten lucht op, 9(1988)8, (cursus in Huissen)
Heins, Leonie, De Heilige Panteleimon, 150(2021)3-5
Hendrix, Pjotr, Ikon en mysterium, 40(1994)9
Herremans, Ton, De negen gedaantes van Aartsengel Michaël, 140(2018)13-15
Hertogh, C., Religieuze kunst in het Grieks-orthodoxe atelier van Jan Verdonk, 72(2001)6-8
Hertogh, C., De kleuren der ikonen, vensters op de eeuwigheid. Een verslag van een bezoek aan Moskou, Sergiev Posad en St. Petersburg, 73(2001)6-8; 74(2001)6-8, zie ook 74(2001)9; 75(2002)11; 76(2002)11
Heutink, Joost, Ikonen uit Kampen (rubriek), 92(2006)-100(2008)
Heutink, Joost, Nieuws uit het Ikonenmuseum Kampen (rubriek): 92(2006)5; 93(2006)13; 94(2006)7;95(2007)18; 96(2007)18
Heutink, Joost, Ikonen uit Kampen, Hemelse Helpers, 101(2008)15
Heutink, Joost, Ikonen uit Kampen, Hemelse Helpers Engelen op ikonen, 102(2008)14
Heutink, Joost, Ikonen uit Kampen, Hemelse Helpers Engelen op ikonen III, 104(2009)23
Heutink, Joost, Ikonen uit Kampen, Winterheiligen, 105(2009)3
Heutink, Joost, Ikonen uit Kampen, Winterheiligen II, 106(2009)4
Heutink, Joost, Ethiopische ikonen. Kleurrijke parels, 107/08 (2010),28
Heutink, Joost, Over ikonen en sprookjes. Lakvoorwerpen in het Ikonenmuseum Kampen, 111(2011),24
Heutink, Joost, Gegoten reisgenoten (I), 113(2011)17-18
Heutink, Joost, Gegoten reisgenoten (II), 114(2012)16-17
Heutink, Joost, Beeld ontmoet ikoon, 114(2012)12
Heutink, Joost, Ikonostase. Beeld en geloof, 118(2013)11, 20
Heutink, Joost, Ikonenmuseum werpt licht op de eigen collectie 120(2013)11
Heutink, Joost, Moskouse School: Traditie en Heden, 120(2013)20
Heutink, Joost, Wonder van de geboorte, 125(2014)3
Hoevers, J.N., Leven met ikonen, 4(1987)4
Hoevers, J.N., De Heilige apostelen Petrus en Paulus, 9(1988)6
Hoevers, J.N., De Heilige Johannes Chrysostomos, 20(1990)3
Hogervorst-Van Kampen, Nel, Ikonenwijding in Noordwijk 2005, 88(2005)12-13
Hogervorst-Van Kampen, Nel, Mozes en de Tien Geboden. Ikonenwijding in Noordwijk 2006, 92(2006)4-5
Hogervorst-Van Kampen, Nel, Overweging bij de ikonenwijding (Maria ter Zeekerk, Noordwijk), 97(2007)14-15
Heutink-Van Es, Liesbeth, Uitgebreide Feestdagen, 106(2009)6
Hoshino, Kyoko, De theeceremonie en het ikoonschilderen, 62(1999)16-17
Houkes, Jos, Ikonen uit de zee. Een eerste ontmoeting, 87(2005)15
Hoekse, Jos, Op zoektocht in Polen, 99(2008)10-11
Hoven, Peter van den, Gesso en China Clay (pijpaarde), 61(1999)8
Hoven, Peter van den, Antonius, 63(1999)3, zie ook 64(1999)6
Hoven, Peter van den, Waterige bindmiddelen voor verf, 67(2000)13
Hoven, Peter van den, Gregorius, 72(2001)5
Hoven, Peter van den, Over vijzels en lopers, 73(2001)4
Hoven, Peter van den, Farmakon, 89(2005)19
Hoven, Peter van der, De verwarring rond Cinnaber, 105(2009)11
Hoven, Peter van den, De ikoonschilder. Bronnen en materialen: lijm, 109/110(2011)26-27
Hoven, Peter van den, Atelierpraktijk: de dooier, 112(2011)17
Hoven, Peter van den, De heilige Serafim van Sarov, 113(2011)9-11
Hoven, Peter van den, Atelierpraktijk: Olifia, 114(2012)8
Hoven, Peter van den, Ot, of O-mega, 115(2012)17
Hoven, Peter van den, Kluizenaars bij de Jordaan, 116(2012)9-10
Hoven, Peter van den, Atelierpraktijk: Doodverf, 116(2012)13-14
Hoven, Peter van den, Korsunskaja, 117(2012)..
Hoven, Peter van den, Van overzee, 117(2012)16
Hoven, Peter van den, Sint Brandaan, 118(2013)16-17
Hoven, Peter van den, Allhalloweens’even of Allerheiligen, 120(2013)14
Hoven, Peter van den, Boeken en andere media, 120(2013)16
Hoven, Peter van den, De orthodoxe parochie H.H. Eersttronende Apostelen Petrus en Paulus, 127(2015)6
Hoven, Peter van den, Het lezen van Griekse opschriften, 135(2017)6-7
Hoven, Peter van den, Genade Gods, 151(2021)18
Hulst, Toontje van der, Eikonikon in een nieuw jasje, 136(2017)4
Hurrelbrinck, Marianne, Cursus bij Simon Koopman in Venhuizen, 38(1994)6
Hüsstege, Geert, Te gast in Kolomna, 58(1998)11-12
Hüsstege, Geert, Wijding en Willibrord: teken van eenheid, 80(2003)15
Hüsstege, Geert en Angelique, Ikonen-avontuur [in Rome], 123(2014)3-5
Hüsstege, Geert en Angelique, Barmhartigheidsikonen I, Kerstdrieluik, 125(2014)10
Hüsstege, Geert en Angelique, Barmhartigheidsikonen (II), 127(2015)9
Hüsstege, Geert en Angelique, Barmhartigheidsikonen (III), 128(2015)17
Hüsstege, Angelique, Kerststal Sint-Janskathedraal in aanbouw, 129(2015)3
Hüsstege, Angelique, Christus, de geboorte van Gods barmhartigheid op aarde, 129(2015)15
Hüsstege, Geert, Moeder Gods van Barmhartigheid, 131(2016)22
Hüsstege, Geert en Angelique, Barmhartigheidsikonen (IV), 132(2016)19
Hüsstege, Geert en Angelique, Icona Misericordiae, 133(2016)10-11
Hüsstege, Ikonenatelier, Nieuwe ikoon voor herdenking 500 jaar reformatie, 134(2017)14-14-15
Hüsstege, Geert en Angelique, Workshop ikonen schilderen voor kinderen, 135(2017)14-15
Hüsstege, Angelique, Maria-ommegang, 139(2018)15-16
Hüsstege, Geert, Advents-ikoon Moeder Gods van het Teken, 141(2018)8-9
Hüsstege, Angelique, Paasdrieluik voor Larense Sint Jansbasiliek, 142(2019)10-11
Hüsstege, Geert en Angelique, Een nieuwe Sint Jansikoon voor Laren, 145(2019)14-16
Hüsstege, Geert en Angelique, Pasen, 150(2021)10-12


I
mmerzeel, Mat, Ikonen uit Syrië en Egypte, 56(1998)3-11
Immerzeel, Mat, Het behoud van christelijke kunst in Egypte en Syrië, 56(1998)12
Immerzeel, Mat, Joris en de draak, 79(2003)3-5
Immerzeel, Mat, De ikonen van Saydnaya. een keizerlijk klooster in Syrië, 71(2001)10-14


J
ansen, Bob, Herinnering, 64(1999)4
Jansen, Bram, Impressies van de impulsdag voor kloosterwandelaars, 104(2009)6
Joosten, Leon, Expositie Vera Eikon in de Sint Christinakerk in Eijsden, 126(2015)3
Joosten, Leon, Van de Moeder Gods ‘niet met handen gehouwen rots’, 131(2016)5
Joosten, Leon, Geraakt door Gods Liefde, Ikonententoonstelling in Maastricht, 138(2018)11-13
Joosten, Leon, Patroonheilige van Servie: Savva, 146(2020)16-18
Jonge, Constand de, Diana: post-moderne ikoon, 55(1997)11
Jongerius, Henk, Van aangezicht tot aangezicht, 119(2013)18-19
Jongsma, Gerda, Bezoek aan de Orthodoxe Kerk op Bali – Gereja Orthodox Bali, 144(2019)3-5


K
abel-Van Puyvelde, J., Cursus bij Martin Mandalijev in Den Haag, 84(2004)7
Kampschuur, Peter, De Jacobsladder, verbinding van hemel en aarde, 48(1996)4-6
Kampschuur, Peter, De verwekking van het Christuskind, 60(1998)4-6
Kegelmann, Klaus und Barbara, De Oudrussische ikoonschilderkunst van het grote Novgorod, 57(1998)5-6
Kegelmann, Klaus und Barbara, Porträts aus römischer Zeit. Mumienbildnisse als Vorläufer der Ikonen, 71(2001)3-4
Kinnet, Alex, Verhuis van ikonen naar Oekraïne, 36(1994)4, zie ook 39(1994)2
Kinnet, Alex, Verslag verblijf op de Agion Oros/Heilige Berg Athos (september 2000), 71(2001)15-18
Kinnet, Alex, Ikonen-De mens gemaakt naar Gods beeld en gelijkenis, 111 (2011)15-17
Klaver, Fieke, Heilige Sofia, inspirerende Wijsheid voor mensen van alle tijden? Gesprek met Wil de Groot, 84(2004)13
Kleef, Rob van, Ikonen schilderen en Zen kalligraferen, 69(2000)5-6
Kleef, Rob van, zie Veen, Kees van
Koelewijn, Guus, Ikonen [gedicht], 112 (2011)20
Kohlmann-Rotariu, Mariëtta, Boekovina-binnen en buiten, 129(2015)8

Koopman, Simon, De kleuren geel en goud 156 (2022)
Koopman, Simon, Ikonografische betekenis van kleuren, 112 (2011)11-12
Kooijmans, Irene, Hoe kan ik helpen?, 119(2013)3-4
Korevaar, Judith, Wat vooraf ging aan hemelsrood. Een week van voorbereiding in Ter Apel, 47(1996)6
Korevaar, Laurens, De ware Jozef, 70(2000)7
Korevaar, Laurens, Alles goed? (over ontmoeting), 71(2001)2
Kouwenhoven, Johanna, Nooit te oud om te beginnen…, 148(2020)6-7
Krikhaar, Désirée, Treasures of Mount Athos, 55(1997)3-4
Krikhaar, Désirée, De Heilige Christophorus, 67(2000)10-11
Krikhaar, Désirée, Schittering van de tsaren. Kunstschatten uit het NovodeviCijklooster in Moskou, 76(2002)14-17
Krikhaar, Désirée, Pinksteren. Ikonografie, 80(2003)3-4
Krikhaar, Désirée, Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest, 80(2003)5-6
Krikhaar, Désirée, Moeder Gods van de hymne ‘o vsepetaja Mati’, ‘Ovsepetaja’ (Ikonen met een bijzonder verhaal), 82(2003)11, zie 81(2003)12
Krikhaar, Désirée, Ikonen: het goddelijke verbeeld. Privécollecties ontsloten, 83(2004)15
Krikhaar, Désirée, De Heilige Sofia, de Wijsheid Gods, 84(2004)14-15
Krikhaar, Désirée, Zegenkruis, 102(2008)17
Krikhaar, Désirée, Macedonië, 111 (2011)3-6
Krikhaar, Désirée, Goddelijke inspiratie: Russische ikonen ontmoeten westerse kunst, 118(2013)9
Krikhaar, Désirée, Wonderen van licht, 125(2014)12
Krikhaar, Désirée, Maria. Van oermoeder naar moeder Maria 135(2017)3-6
Krug, Grégoire, Dagboek van een ikonenschilder, Vertaling Henk Roos, Gewijde voorstellingen, deel 1, 143(2019)8-11
Krug, Grégoire, Dagboek van een ikonenschilder, Vertaling Henk Roos, Gewijde voorstellingen, Deel 2, 144(2019)15-18


L
aarhoven, Jan van, De verbeelding van God, 54(1997)5-10
Laarhoven, Jan van, Dialoog (Drie-Eenheidsikoon), 72(2001)16

Lagendijk, Madelon, In Memoriam Anton Schipper, 156 (2022)
Lagendijk, Madelon, Een ontmoeting met Sint Nicolaas (deel 1), 145(2019)10-13
Lagendijk, Madelon, Een ontmoeting met Sint Nicolaas (deel 2),
147(2020)3-5
Lagendijk, Madelon, Zoektocht naar de ziel. Een gesprek met de Bulgaarse kunstenaar en iconenschilder Martin Mandaliev, 149(2020)9-11
Lagendijk, Madelon, Een ontmoeting met Sint Nicolaas (deel 3), 150(2021)14-16
Lagendijk, Madelon, Beschadigde fresco’s, mozaieken en iconen krijgen hun gezicht terug, 151(2021)10-12
Lambrechts, Antoine, De vreugde van het Kind (I), geschiedenis en betekenis van een ikoon, 126(2015)10-11
Lambrechts, Antoine, Ons nieuwe redactielid Père Antoine Lambrechts, 126(2015)13
Lambrechts, Antoine, De vreugde van het Kind (II), geschiedenis en betekenis van een ikoon, 127(2015)15-17
Lambrechts, Antoine, Ikonen en westerse religieuze kunst, 128(2015)5-8
Lambrechts, Antoine, De verzegelde engel en serafim van Sarov, 130(2016)6-9
Lambrechts, Antoine, (Boekbespreking) Et resurrexit, Passie en opstanding op ikonen, 132(2016)21-23
Lambrechts, Antoine, Kalenderbespreking 134(2017)16-17
Lambrechts, Antoine, P. Grégoire Krug (1907 – 1969) Scheppingskracht en traditie 135(2017)8-10
Lambrechts, Antoine, Boekenrubriek, Working Drawings of Icon Painters after the Fall of Constantinople, Maria Vassilaki, 136(2017)18
Lambrechts, Antoine, Dom Jérôme Leussink (1898 – 1952), een benedictijn in de leerschool van Pimen Sofronov (1898 – 1973), De voorgeschiedenis (Deel1), 137(2017)16-18
Lambrechts, Antoine, Legende van de stad Svijazjsk, ikonen uit de tijd van Ivan Grozny, 139(2018)11-12
Lambrechts, Antoine, Boekenrubriek, Heaven & Earth, Art of Byzantium from Greek Collections, 140(2018)16
Lambrechts, Antoine, Boekenrubriek, Ikonenkalender 2019, 141(2018)16-17
Lambrechts, Antoine, Herfsttij der Russische Middeleeuwen – tentoonstelling en catalogus, 143(2019)14-16
Lambrechts, Antoine, Lost and found: de heilige Phanourios, 144(2019)9-11
Lambrechts, Antoine, Piscator – een Hollandse Visscher in Russische wateren, 145(2019)5-7
Lambrechts, Antoine, Acht eeuwen ikonenkunst op Cyprus: een werkinstrument, 147(2020)8-10
Lambrechts, Antoine, Kalenderbespreking: Rostov tussen hemel en aarde. Iconen-boek-kalender 2021, 149(2020)16-18
Lambrechts, Antoine, Over de rijk geillustreerde biografie van Pimen Sofronov. Van de Oude naar de Nieuwe Wereld, 151(2021)7-9
Landwier-Boonekamp, Ank, Verslag van een reis naar Lviv in Oekraïne, 94(2006)19-20
Landwier, Ruud en Ank, Sandansky, Ikoonschilderreis naar Bulgarije, 104(2009)2
Langeveld, Nelia, Ikonen schilderen op Kreta, 121(2013)8-9
Langeveld, Nelia, zie Alphen, Jan van
Langeveld, Nelia, The Hand of Angelos, an Iconpainter in Venetian Crete, 125(2014)11
Langeveld, Nelia, Voorstellen als nieuw redactielid, 125(2014)16
Langeveld, Nelia, De omhelzing van de apostelen Petrus en Paulus, 130(2016)4-5
Langeveld, Nelia, Boekenrubriek: Bidden met ikonen / Lumière joyeuse, La langage de l’icône / The Holy Monastery of St Nicolaos Anapafsas / The Cretan Painter Theophanis, the wall-paintings of the holy monastery of Stavronikita, 131(2016)20-21
Langeveld, Nelia, Verslag van een reis naar Syros, 132(2016)16
Langeveld, Nelia, Boekenrubriek: Greek Ikons 14th – 18th century, the Rena Andreadis Collection / Gouden licht, meesterwerken der ikonenkunst, 132(2016)23
Langeveld, Nelia, Boekenrubriek: Chrysanthe Baltoyianni, Icons Mother of God, 133(2016)17
Langeveld, Nelia, Metéora, 134(2017)12-13
Langeveld, Nelia, Te zien in Athene, Deel 1, 136(2017)3-4
Langeveld, Nelia, Te zien in Athene, Deel 2, 138(2018)16-17
Langeveld, Nelia, Te zien in Athene, Deel 3, 139(2018)13-14
Langeveld, Nelia, Te zien in Athene, Deel 4, 140(2018)8-9
Langeveld, Nelia, Te zien in Athene, Deel 5, 141(2018)6-7
Langeveld, Nelia, Te zien in Athene, Deel 6, 142(2019)9-10
Langeveld, Nelia, Ikonen om bij stil te staan – Expositie Ikonen van Henk Roersma, 142(2019)6-8
Liebergen, Leon C.B.M. van, Ikonen en de kunst van het Avondland, 78(2002)3-6
Linger-van Waarden, Elly, Sprekende schoonheid, 81(2003)10-11
Linger-van Waarden, Elly, Beschermheilige (van ikonen in de Hermitage), 82(2003)6
Linger-van Waarden, Elly, Balkanimpressies. Een rondreis in tekst en gedicht, 82(2003)15-16; 84(2004)11; 85(2004)7; 86(2004)15
Litjens, Fons, De oorsprong van de christelijke ikoon, 65(1999)5
Litjens, Fons, Ikonen in het museum, 69(2000)8-9
Litjens, Fons, Henri Nouwen en de ikoon, 70(2000)13-14
Litjens, Fons, De oudste ikonen van Rome, 73(2001)11
Litjens, Fons, Wasili Wasin: beelden van heil en genezing, 74(2001)5
Litjens, Fons, De Anastasis: een fascinerend beeldthema, 75(2002)3-5
Litjens, Fons, De Anastasisikoon, 75(2002)5-6
Litjens, Fons, Een ikoon op de Floriade (ikoon van Pax Christi), 77(2002)6
Litjens, Fons, Ontmoeting met de Pax Christi-ikoon, 81(2003)3-4
Litjens, Fons, Een Romaanse basilica in Amsterdam, 83(2004)3-6
Litjens, Fons, Impressies uit Griekenland, 85(2004)4-5
Litjens, Fons, Augustinus in beeld, 86(2004)7-8
Litjens, Fons, Ikonenmuseum aan de IJssel, 89(2005)3,18
Litjens, Fons, Ikonenmuseum Kampen geopend, 91(2006)2
Litjens, Fons, Het Theodore Psalter, een voorbeeld van een Middeleeuwse hypertekst, 94(2006)16-18
Litjens, Fons, Een reactie op een verantwoording, 97(2007)15; zie 96(2007)14-15; 96(2007)13,18
Litjens, Fons, Was getekend: Paulus, 104(2009)20
Litjens, Fons, Het laatste oordeel op Torcello, 107/08(2010)3-8
Litjens, Fons, De handreiking van de ikoon, Eikonikondag Ignatiushuis Amsterdam, 9 juni 2012, 116(2012)11-12
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 109/110(2011)23
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 111(2011)23
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 113(2011)19
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 117(2012)11
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 118(2013)10
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 119(2013)11-12
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 120(2013)16
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 121(2013)16
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 122(2014)19
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 125(2014)18
Lobbrecht, Frederik, Boeken van Frederik, 126(2015)18
Longayroux, Ton, Imkers en ikonen, 34(1993)8-9
Loon, Wim van, Agios Nikólaos in New York, 74(2001)3-4
Loon, Wim van, Nogmaals Agios Nikólaos in New York, 75(2002)7
Loon, Wim van, Schilderen volgens de traditie, 77(2002)12
Loon, Wim van, Bezoek aan de Heilige Berg Athos: een impressie, 77(2002)16-17
Loon, Wim van, Schilderen volgens de traditie (Stelios Petrislis in Parga), 77(2002)18
Loon, Wim van, Agios Nikólaos in New York twee jaar later, 82(2003)10
Loon, Wim van, Katastrofale brand op Athos, 84(2004)5-6
Loon, Wim van, Weerzien met Athos en de ikoon Axion Estí, 85(2004)3
Loon, Wim van, Het heiligdom van de Aartsengel Michaël op het eiland Thasos, 87(2005)4-5
Loon, Wim van, Een cel op de Heilige Berg Athos: Vader Efthímios en de Heilige Artemios, 93(2006)10-11
Loon, Wim van, Patmos, het Heilige eiland van Johannes de Theoloog, 96(2007)4-5
Loon, Wim van, Wat is een ikoon? 104(2009)11
Loon, Wim van, Theofanis de Kretenzer en Athos, 107/08 (2010)12-14
Loon, Wim van, Axion Estin, 119(2013)8-9
Loon, Wim van, De helige oudvader Porfirius Kafsokaliviti. Een nieuwe Orthodoxe heilige, 122(2014)3-5


M
an, Marcel de en Katouchka Pool, Schildertechnische fouten bij het vervaardigen van een ikoon: Petrus en Paulus (Novgorod), 109/110 (2011)25
Marechal-Van Lieshout, Wil, Introductiedag ikonen in Huissen, 43(1995)10
Masmeijer, Pieter, Athos en de wereld. Een impressie, 38(1994)11
Masmeijer, Pieter, Ervaringen in een Hervormde Gemeente, 41(1995)10-12, zie ook 42(1995)8
Masmeijer, Pieter, Johannes op Patmos, 58(1998)7-8
Masmeijer. Pieter, Een pelgrim in de tuin van de Moeder Gods, (Athos), 130(2016)12
Meent, Kees en Irene van de, Goloebtsjov in De Rode Jas, 78(2002)7-8
Merks, Rob, De doop van Rusland, 6(1988)6-8
Merks, Sergi, De orthodoxe opvatting van religieuze kunst, 1, 59(1998)5-13; 2, 60(1998)9-14
Metselaar, Peter en Aleida, Andrej Tarkovskij’s Andrej Roebljev, 38(1994)5, zie 36(1994)5-10; 37(1994)10
Molenkamp, Joost, Van donker naar licht, 128(2015)18
Mosterd, Paul, De schatkamer van San Marco, 21(1991)8


N
aarding, Roel, ‘Lekker knutselen in het lab’, chemicus De la Rie op zoek naar een goed vernis, 10(1988)11
Nijenhuis, Hans, Jeltsin: ikonen uit museum moeten terug naar de kerk, 36(1994)3, zie 28(1992)10; 67(2000)12; 68(2000)2
N.N., 500 jaar Teresa van Avila (1515 – 1582), 129(2015)19
N.N., Eikonikondag, verslag in woord en beeld gebracht door bezoekers, 133(2016)3


O
oijen, Marjo van, Christós anésti. Orthodox Pasen, impressie, 95(2007)11
Ooijen, Marjo van, De Moeder Gods van Xapos, 97(2007)16
Ooijen, Marjo van, De Annakerk in Korinthe, 97(2007)17
Ooijen, Marjo van, Koptische kerk, koptische ikonen en Adel Nassief, 98(2007)18-19
Ooijen, Marjo van, Respect, Metéora, 105(2009)6
Ooijen, Marjo van, De mythe ontsluierd?, 109/110 (2011)32
Ooijen, Marjo van, Vragen over voortekeningen, 114(2012)19
Ojanpera, Anneli, Ikonen schilderen met gevangenen, 65(1999)11
Os, Hans van, De jaren (varia; rubriek), 88(2005)-100(2008)
Os, Hans van, Zou er een verband kunnen bestaan tussen kunst op het platte vlak en kunst in de ruimte?, 90(2005)15
Os, Hans van, Ikonen op papiermaché, 93(2006)9
Os, Hans van, Laatste redmiddel? (Vladimirskja), 93(2006)19
Os, Hans van, Twee keer Oud en Nieuw. Serp i molot maakten plaats voor nimbus en
Os, Hans van, Uit de as herrezen, 95(2007)16
Os, Hans van, Select gezelschap, 96(2007)12; zie ook 97(2007)16
Os, Hans van, Kostbare vervalsingen, 97(2007)5
Os, Hans van, Worden ze wel eens afgeprijsd?, 1 99(2008)15; 2 100(2008)11
Os, Hans van, Houten ikonen, 101(2008)5
Os, Hans van, Galerij, 103(2009)6
Os, Hans van, De laatste jaren voorbij, 103(2009)9
Os, Hans van, e.a. Merkwaardige ikonen, 105(2009)12
Os, Hans van, Metalen ikonen, 106(2009)3
Os, Hans van, Tegen hen die de heilige ikonen smaden, 107/08, (2010), 30
Ossewaarde, A., Verheug U, Koningin, een edele Zoon is U geboren, 40(1994)4-8
Ossewaarde, Jos, Contractbreuk met de duivel. De symboliek van Jezus’ doop in de Jordaan, 26(1992)5-6
Ouden, Jan den, Metaalikonen, 35(1993)9-11
Overdam, Ab van, Zacht, glanzend en fluweelachtig. De ervaringen van een schilder met eitempera, 27(1992)4-5
Overduin, Hans, Een Jacobsladder op Athos, 137(2017)12-15
Nicole Overpelt en Wil de Groot, Een zomers verblijf in het nieuwe Valaamklooster, 145(2019)3-4


P
arisius, Juan, Inleiding ikonenrestauratie, 124(2014)9
Pau, Vader Anton du, De orthodoxe kerk van de Heilige Aartsengel Michaël in Haarlem (Werk aan de kerk), 46(1996)8-9
Peeters, Jan, ‘Ikoon van het geloof’ voor paus Franciscus, 121(2013)18-19
Peeters, Philip, Ikonen bekijken, 54(1997)4
Peltenberg, Hinnêni, Ikonen borduren en het vervaardigen van kerkelijk textiel, 109/110 (2011)20-22
Peltenberg, Hinnêni, Een ikoon als eerbetoon, 111(2011)7-9
Peltenberg, Hinnêni, Handboek christelijke meditatie [recensie], 113 (2011)13
Peltenberg, Hinnêni, Redder van de wereld en Pantocrator, 118(2013)5-7
Peltenberg, Hinnêni, Zie Olga Fishchuk
Perk, Nico van der, Christoforos. Een diaconale ikoon op Athos, 91(2006)8-9
Person, Joachim, Het unieke van de Ethiopische cultuur en haar relatie tot de Koptische traditie, 61(1999)3-4
Pfeiffer, Herman, zie Sterenberg, Harry, Herman Pfeiffer, Kees van Veen
Piatnitsky, Joeri, Pelgrimsschatten Byzantium-Jeruzalem, 90(2005)12-14
Plas, Michel van der, God gaat de mens te boven [gedicht], 121(2013)5
Prazáková, Anja, Andrej Tarkovskij’s Andrej Roebljev (film), 36(1994)5-10
Prins, Wouter, Kopten en Ethiopiërs. Tweeduizend jaar mystiek en christendom langs de Nijl, 66(2000)6-9
Prins, Wouter, Ikonen in het Museum voor religieuze kunst in Uden, 114(2011)14-15
Pool, Katouchka, Op de operatietafel: de ikoon als patient door de eeuwen heen, 107/08 (2010)6-9
Pool, Katouchka, Ongekende schoonheid. Macedonische ikonen in het Catharijneconvent, 109/110(2011)34
Pool, Katouchka, Rusland-Byzantium, 111(2011)6
Pool, Katouchka, Levenspatroon [gedicht], 112(2011)20
Pool, Katouchka,  Invloeden van Byzantijnse ikonen in het Westen. Italië en de Zuidelijke Nederlanden, 117(2012)7-9
Pool, Katouchka, Atelierpraktijk: Over schoonmaken van Russische ikonen, 119(2013)14-15
Pool, Katouchka, Restauratie van ikonen, 12(2014)16-17
Pool, Katouchka, zie Marcel de Man


R
aaij, Jan van, Passie voor ikonen, 63(1999)9, zie ook 72(2001)9
Raven, Marie-José, Kunst en religie in Rusland. Tentoonstelling in Den Haag, 77(2002)3-5
Remkes, Bettine, Introductiebijeenkomsten in het Bijbels Museum in Amsterdam, 80(2003)6, zie ook 81(2003)12
Rens, Annemieke, Kostbare eieren uit het Tsarenrijk, 126(2015)8
Rieter, Ricky, Ter-wijl (meditatie, gebed rond ikonen, rubriek), 66(2000)-100(2008)
Rieter, Ricky, Beelden van het beeldloze, de Onuitbeeldbare, 62(1999)9-13; 73(2001)9
Rieter, Ricky, Slimme Hans en de 25 schijnheilige Madonna’s. Impressies bij de expositie van Myrna Rasker, 76(2002)10, zie ook 77(2002)11
Rieter, Ricky, Ter-wijl, Gered worden, Antonius de Grote, 101(2008)3
Rieter, Ricky, (gedicht) Gabriël, 101(2008)6
Rieter, Ricky, Ter-wijl, Immanuel, God met ons, 102(2008)3
Rieter, Ricky, Ter-wijl, Immanuel, God met ons, 102(2008)3
Rieter, Ricky, Ter-wijl, Christus en Menas, de woestijn als een tussenweg, 103(2009)16
Rieter, Ricky, Ter-wijl, Tocht over de bergen, op naar een blijde ontmoeting, 104(2009)10
Rieter, Ricky, Ter-wijl, ‘Volg mij.’ Hij stond op en volgde hem, 105(2009)9
Rieter, Ricky, Ter-wijl, Intrede van Maria in de tempel: een dans!, 106(2009)5
Rieter, Ricky, Geachte redactie van ‘Jezuïeten, 96(2007)13, 18, zie ook 96(2007)14-15; 97(2007)15
Rieter, Ricky, Geboorte van Johannes de Voorloper, 107/08 (2010),18
Rieter, Ricky, Inger Pazitor (beschermengel), 121(2013)17
Rieter, Ricky, Een geleide van Godswege, Rafaël en Tobias, 124(2014)3
Rimanque, Karel, Een raadselachtige ikoon (Ikonen met een bijzonder verhaal), 61(1999)12
Rimanque, Karel, Een verzameling ikonen in metaal op cd-rom, 64(1999)14
Rimanque, Karel,  Zou Feofan Grek vandaag acryl niet hebben verkozen boven eitjes uit legbatterijen?, 65(1999)3, zie ook 66(2000)4-5; 67(2000)13
Rimanque, Karel, Waarom zijn de achtergrond en de rand op oude ikonen vandaag zo vaak zo bleekjes?, 68(2000)5
Rizzoli, B. (Dineke), De Moeder Gods van de Barmhartigheid in de Sancta Maria in Trastevere, 73(2001)12
Rizzoli, B. (Dineke), Pelgrim in Padua. Vertelling over een loden kist, 76(2002)3-5
Rizzoli, B. (Dineke), Christusafbeeldingen langs de Frankenweg, 80(2003)8-13
Rodriguez, Ruben, Theolofie van een ikoon, 122 (2011),3-4
Roelofs, Pieter, Spiegel van de Russische ziel. Ikonen uit Pskov in Museum Het Valkhof te Nijmegen, 84(2004)3-5
Roersma, Henk, Griekenland (Arkadi en Mani, reis, Pasen), 69(2000)2, zie ook 71(2001)18
Roersma, Henk, Korfoe, 104(2009)8

Roos, Henk, Paraskeva: wie van de drie? 156 (2022) 5-7
Roos, Henk, Als een klare bron…, 51(1997)3-6
Roos, Henk, Een reformatorische ikonostase, 55(1997)5-6
Roos, Henk, Servische politiek en orthodoxie, 58(1998)10, zie ook 59(1998)2
Roos, Henk, Athos. Wandelingen door de tuin van de Heilige Maagd, 1, 66(2000)11-16; 2, 67(2000)3-8; 3, 68(2000)10-14;
Roos, Henk, Repin en ikonen, 81(2003)6-10; 82(2003)7-10
Roos, Henk, Acu Pictores. Ikonen borduren toen en nu (Toos Nijhuis-Bijtenhoorn), 86(2004)3-4, 9, zie ook 89(2005)12
Roos, Henk, Siciliaanse mozaïeken, 1 99(2008)6-9; 2 100(2008)6-9 zie Alpatov, Michail Vladimirovitsj (vertaling/bewerking)
Roos, Henk, Verhalen van Cyprus I, 102(2008)4
Roos, Henk, Verhalen van Cyprus II, 103(2009)4
Roos, Henk, Ikonenproject Comenius College Hilversum, 111 (2011),12-14
Roos, Henk, Dagboek van een ikonenschilder, 142(2019)14-16
Roos, Henk, Dagboek van een ikonenschilder, Gewijde voorstellingen, deel 1, 143(2019)8-11
Roosendaal, Daphne van, Een uitnodiging om te groeien (Pokrof is jarig), 81(2003)13-14
Roosendaal, Daphne van, Willibrord gaat ikonen schilderen in Oekraïne, 90(2005)15
Royé, Stefan, Gesprekken met David Chichua. Ikonenschilder en beeldend
kunstenaar over zijn werk en nieuwe projecten (deel I), 146(2020)11-14
Royé, Stefan, Gesprekken met David Chichua (deel II), 148(2020)12-14
Royé, Stefan en David Chichua, Miniaturen: iconen in Byzantijnse handschriften, 151(2021)13-15
Rutten, Hans, Ikonenweek op Kreta, 117(2012)5
Rijsterborgh, Jan, Twee houten Klazen, 78(2002)15-16


S
andberg, George, Techniek (lijm), 3(1987)8
Sandberg, George, Olifa aanbrengen (Techniek), 17(1990)8-9
Sandberg, George, Onzichtbare God, 26(1992)3-4
Sandberg, George, Over duivels en ikonen, 33(1993)3-6. Zie ook 31(1993)
Schaijk, Jeanne van, Verslag ikoonweek mei 2009 Brognon, 105(2009)15
Schipper, Anton, Kerst op Cypriotische zegels, 125(2014)17
Schipper, Anton, Tweemaal Johannes, 126(2015)17
Schipper, Anton, Verzegeld, een bronzen reis-ikoon uit Albanië, 127(2015)10
Schipper, Anton, introductie medewerker ‘Verzegeld’ 129(2015)16
Schipper, Anton, Verzegeld: Armeense miniaturen (I), 129(2015)17
Schipper, Anton, Verzegeld: Armeense miniaturen (II), 130(2016)19
Schipper, Anton, Verzegeld: Mandylion, het ware gelaat van Christus 131(2016)23
Schipper, Anton, Verzegeld: Feestdagen-ikoon, 132(2016)20
Schipper, Anton, Verzegeld: De verkondiging van de Moeder Gods, 133(2016)19
Schipper, Anton, Verzegeld, Gregorius van Cappadocië, 134(2017)17
Schipper, Anton, Verzegeld, Ikonen uit Polen, 135(2017)18
Schipper, Anton, Verzegeld, Kerstzegels uit Cyprus, 137(2017)19
Schipper, Anton, Verzegeld, Heilige Barnabas op Cyprus, 138(2018)19
Schipper, Anton, Verzegeld, Juweeltjes van kerken in het Trodos gebergte,  139(2018)18-19
Schipper, Anton, Verzegeld, Ikonen achter glas, 140(2018)19
Schipper, Anton, Verzegeld, Christus ikonen op Griekse postzegels, 141(2018)18-19
Schipper, Anton, Verzegeld, De ‘geboorte’ van de Armeens-Apostolische kerk, 142(2019)18-19
Schipper, Anton, Verzegeld, Armeense Khachkars, 143(2019)18-19
Schipper, Anton, Verzegeld, De twee vroedvrouwen op de geboorte-ikoon, 145(2019)18-19
Schipper, Anton, Verzegeld, Avondmaal/Eucharistie, 146(2020)15
Schipper, Anton, Verzegeld, De geschilderde kloosterkerk van Voronetsj, 147(2020)18-19
Schipper, Anton, Verzegeld, De Jeruzalem-ikoon van de pelgrim, 148(2020)19
Schipper, Anton, Verzegeld, Miniaturen uit Albanië, 149(2020)15                                                                 Schipper, Anton, Verzegeld, Fresco’s in de kerk van Bojana in Bulgarije, 150(2021)18-19
Schoonderbeek, Wim, Catalogus, 69(2000)9
Schoonderbeek, Wim, De linde, 72(2001)17
Schut-Bal, Nelly, Ethiopische ikonen, 141(2018)3-5
Schut-Bal, Nelly, Interview met Piet van der Ploeg, 144(2019)12-14
Schut-Bal, Nelly, Maria Magdalena, 147(2020)14-16
Seelemeijer, Bart, Symboliek, 10(1988)2
Seelemeijer, Bart, Het symbool boom, 10(1988)3-4
Seelemeijer, Bart, Het symbool kruis, 12(1989)3-4
Seelemeijer, Bart, Het symbool staf, 13(1989)8-9; 15(1989)6-8
Sendler, Egon, Het Licht van Tabor (uit Les Mystères du Christ), 86(2004)11-14, zie ook 87(2005)11
Sendler, Egon, De geometrische structuren van ikonen en fresco’s (uit L’icone, image de l’invisible), 1, 88(2005)14-15; 2, 89(2005)13-14; 3, 90(2005)6-7; 4,
Sendler, Egon, Feestdagikonen, 91(2006)10-11; 5,
Sendler, Egon, Verhoudingen van het menselijk lichaam in ikonen, 92(2006)16-17; 6, Verhoudingen van het aangezicht in ikonen, 93(2006)14-15
Sendler, Egon, De Verrijzenis (uit Les icones de la liturgie), 99(2008)16-19
Sendler, Egon, Intocht in Jeruzalem, 104(2009)16
Sendler, Egon, Het geheim van de lijn (Le secret de la ligne): afl. 1: Inleiding, 113(2011)6-7
Sendler, Egon, Het geheim van de lijn, afl. 2: Lijnen, 116(2012)5-7
Sendler, Egon, Het geheim van de lijn, afl. 3: Lijnen, 119(2013)6-7
Sendler, Egon, Het geheim van de lijn, afl. 4: Ritme, 121(2013)6-7
Sendler, Egon, Het geheim van de lijn, afl. 5: Ritme, 123(2014)10-11
Sinnema, Cor, Een ‘Joodse’ ikoon?, 133(2016)7-10

Smit, Marjan, Maak je eigen Engel met de Gouden Haren, 156 (2022)
Smit, Marjan, School voor ambacht en kunst, 132(2016)10-12
Smulders, Liesbeth, Ikoon van de heilige Gudula, 123(2014)8-9
Smulders, Liesbeth, Wonderdoende ikoon van de Moeder Gods Giatrissa, 128(2015)11-12
Spaans, Erik, Wie is er in staat om God te schilderen…(Anton du Pau), 10(1988)10
Stahlecker, J.L.T.A., Techniek (lijm), 3(1987)8
Staphorst, Clemens, Impressie van de cursussen Ikoonschilderen van Cees Bartels, 125(2014)6
Staphorst, Clemens, Bezoek Ikonenmuseum Frankfurt am Main, 128(2015)15
Staphorst, Clemens, Clemens/Kliment van Ohrid, 132(2016)17
Staphorst, Clemens, (Reisverslag) Fresco’s en oude kerkjes op Kreta, 131(2016)3
Staphorst, Clemens, Rondreizend ikonenschilder en leraar Abraham Karl Selig, 136(2017)14
Staphorst, Clemens, Een bijzondere ikoon uit Thebe, 140(2018)3-4
Staphorst, Clemens, Boekenrubriek, Icons at the monastery of Stravonikita, 140(2018)17
Steenbergen, Niel, Over de ontleedkunde van de ikonen, 42(1995)9-10
Steendam, Herman, Na 40 jaar terug in Finland bij Robert de Caluwé, 120(2013)12-13
Steenhuis, Georgine, Titus Brandsma 101(2008)6
Steenhuis, Georgine, (Gedicht) Bij de Moeder Gods Glykofilousa, 103(2009)8
Steenhuis, Georgine, Een ikoon mee-begraven of -cremeren, 105(2009)10
Steenhuis, Georgine, Gegoten reisgenoten, 118(2013)14-15
Steenhuis, Georgine, Egon Sendler (1923-2014), 123(2014)6-7
Steenhuis, Peter Henk, Ikonen zijn opvangplaatsen van emoties (Paul Moyaart), 97(2007)3, 9
Steinhart, Luitjan, Heeswijkse ikonen, 102(2008)16
Sterenberg, Harry, Wijding ikonostase in Genk: een bijzondere ervaring, 34(1993)10
Sterenberg, Harry, Nog 47 open plekken (ikonostase Heilige Geestkapel), 39(1994)3-4
Sterenberg, Harry, De Heilige Geestkapel in Maastricht (Werk aan de kerk), 45(1995)10
Sterenberg, Harry, Herman Pfeiffer, Kees van Veen, Ikonen van Jos Opdebeeck in Geel, 29(1992)9
Straten, Corry van, Cursus bij Johan Meijer en Lidy Schuh in Tilburg, 18(1990)2
Südkamp-Keman, H.C., Het gelaat en de lijkwade, 76(2002)12


T
aizé, Ikoon van Barmhartigheid ter gelegenheid van 75 jarig jubileum van Taizé, 128(2015)3
Tangel, Elisabeth, De Russch-orthodoxe kerk van de Heilige Transfiguratie in Groningen (Werk aan de kerk), 46(1996)9-10
Temple, Richard en Simon Morssink, Een uiterst belangrijke, onlangs ontdekte ikoon, gesigneerd door Angelos Akotantos, 146(2020)9-10
Teunissen, H.J., Geheimenissen, 9(1988)3
Teunissen, H.J., Kerstkribbe of graftombe?, 15(1989)2
Teunissen, H.J., Jehoshoea, 27(1992)6-7
Thomas, Emiel, Techniek (ceridust, politoer), 1(1987)6; 2(1987)7
Thüss, Henk, (Ikonen tentoonstellen?), 63(1999)5, zie ook 64(1999)5-6
Tiessen, Louis, De Moeder Gods in perspektief. Zij van de tienduizend namen, 50(1996)5-9, zie ook 51(1997)2
Tissing, Otto, De fresco’s van Panagía Kerá, 73(2001)5
Tissing, Otto, Binnen is buiten is binnen, 74(2001)10-11
Tissing, Otto, De onfortuinlijke Moeder Gods van Kazan (Ikonen met een bijzonder verhaal), 74(2001)12, zie ook 75(2002)11
Tissing, Otto, Byzantium. Het Koninkrijk Gods op aarde, 1, 75(2002)9-11; 2, 76(2002)7-9; 3, 77(2002)7-9; 4, 78(2002)9-11; 5, 79(2003)8-10
Tissing, Otto, Een geruis uit de hemel, 80(2003)14
Tissing, Otto, Kloosters van Kreta, 1, 82(2003)3-4; 2, 83(2004)8-9; 3, 84(2004)8-9
Tissing, Otto, Robert de Caluwé, 87(2005)9-10
zie Caluwé, Robert de (bewerking)
Tissing, Otto, Mozaïeken van Istanboel, 101(2008)12
Tissing, Otto, Mozaïeken van Istanboel II, 102(2008)12
Tóth, Corrie, De Besnijdenis des Heren (Ikonen met een bijzonder verhaal), 61(1999)7
Tóth, Ferenc, Feestdagenikoon (Ikonen met een bijzonder verhaal), 67(2000)14-15
Tóth, Ferenc, Moeder Gods Bogoljubskaja (Ikonen met een bijzonder verhaal), 69(2000)15-16
Tóth, Ferenc, De twaalf tabletki van Toth-ikonen, 116(2012)17-18, 20


V
andamme, Veerle, Van een andere wereld, Onbekende ikonen en Byzantijnse kunst, 55(1997)12-14
Veen, Kees van, De Oekraïense orthodoxe kerk te Genk, België, 2(1987)2-4
Veen, Kees van, Techniek (penselen en andere zaken), 2(1987)6-7; 4(1987)6-7
Veen, Kees van, ‘Maar er zijn zoveel betere schilders dan ik…’. Een gesprek met Maria Schaafsma, 5(1987)5-6
Veen, Kees van, Ei-koon, de kip en het ei, 7(1988)3-5
Veen, Kees van, Robert de Caluwé, 50 jaar ikoonschilder, 8(1988)6-8
Veen, Kees van, Ikoonschilderen is een overtuiging, 9(1988)10
Veen, Kees van, De profetenhoed, 9(1988)11-12
Veen, Kees van, Alexej Saweljev en het Ikonenzentrum in Traben-Trarbach,10(1988)9; 14(1989)7-8
Veen, Kees van, De kracht van de naam, 11(1989)1, 4-5, zie ook 12(1989)5-6
Veen, Kees van, Interview met Jos Opdebeeck, 12(1989)2
Veen, Kees van, Doeken, 12(1989)11-12; Zie ook 14(1989)4; 16(1990)6
Veen, Kees van, Vergulden, 13(1989)2-4
Veen, Kees van, Louis Bastiaansen – broeder schrijf dat nou eens op, 13(1989)5-6
Veen, Kees van, Henk Schoonwater, ikoonschilder en restaurateur, 15(1989)3-5
Veen, Kees van, Rob de Caluwé: 50 jaar priester, 16(1990)11
Veen, Kees van, Olie als ikoonvernis (Techniek), 17(1990)7-8
Veen, Kees van, ‘en wilde daarvoor niet betaald worden, 18(1990)3-8, zie ook 19(1990)2
Veen, Kees van, Kleurstoffen uit verfmolen De Kat, 18(1990)10-11
Veen, Kees van, De mensen komen ook naar me toe, dat is gek hè? (Herman Pfeiffer),19(1990)3-6
Veen, Kees van, De gouden nimbus, 20(1990)2-3
Veen, Kees van, Agaathsteenslijperijen, 20(1990)5
Veen, Kees van, Alleen de naam die blijft (kleurstoffen), 21(1991)9
Veen, Kees van, Pech (bij het schilderen van een ikoon), 21(1991)10
Veen, Kees van, Staurotheekikonen, 22(1991)3-4
Veen, Kees van, Bovenop een pilaar – in de wolken, 23(1991)3-4
Veen, Kees van, Opnieuw verbinden met elkaar (Ton de Nooy), 23(1991)6-12, zie ook 24(1991)3
Veen, Kees van, Onzichtbare God, 24(1991)4-6, zie ook 26(1992)3-4
Veen, Kees van, Gedachten bij het schilderen van een nieuwe ikoon, 25(1991)4-6
Veen, Kees van, Een nieuwe ikoon van de Heilige Johannes van het Kruis, 25(1991)8
Veen, Kees van, Inleiding tentoonstelling Kasteel Radboud, 26(1992)9-10, zie ook 25(1991)3
Veen, Kees van, Tekens van Verbond, 28(1992)3-7, zie ook 29(1992)2
Veen, Kees van, Bol met een boodschap (polos), 30(1992)3-10, zie ook 31(1993)6
Veen, Kees van, De diskos in de liturgie, 30(1992)11-12
Veen, Kees van, De wonderlijke ikonen van Robert Lenz, 31(1993)3-6, zie ook 32(1993)3-4, 33(1993)2; 33(1993)3-6; 34(1993)2
Veen, Kees van, Openheid (waardering van ikonen), 31(1993)10
Veen, Kees van, Eikonidee, openingslezing, 34(1993)2
Veen, Kees van, Kleine ikonen voor in huis en op reis, 35(1993)3-9
Veen, Kees van, ‘Want op één been kan men niet lopen…’ (Takla Haymanot), 39(1994)5
Veen, Kees van, Ter afsluiting (afdeklagen), 39(1994)10; 40(1994)14; 41(1995)6; 42(1995)16
Veen, Kees van, Voor mensen met goede ogen (Edie van der Pauw), 41(1995)7;12
Veen, Kees van, De voorstelling van het lichaam in ikonen, 42(1995)3-7
Veen, Kees van, Zo vol als in de kerk…(Galerie Tóth), 42(1995)11-12
Veen, Kees van, Hemelsrood 1: Leren vliegen of: Simeon en het slangevuur, 43(1995)3-9; 2: De hemel op aarde of: de bij uitstek heilige plek, 44(1995)4-8; 3: Deopbouw in sferen of: het universum volgens Cosmas Indicopleustes, 45(1995)5-9; 4: Ik ben die is of: de mens als Gods ikoon, 46(1996)2-7, zie ook 47(1996)3-5
Veen, Kees van, Een Moeder Gods, maar dan gedreven, 44(1995)9-10
Veen, Kees van, Het staartje van Zenon, 48(1996)11
Veen, Kees van, Citroengeel en azuurblauw: stralende ikonen in Traben Trarbach (Alexej Saweljev), 48(1996)12
Veen, Kees van, Ambachtsschool in de Nieuwe Kerk, 49(1996)10
Veen, Kees van, De Moeder Gods in perspectief, 50(1996)5-9, zie ook 51(1997)2
Veen, Kees van, Tekenen des tijds, 51(1997)7-10
Veen, Kees van, Op Gods adem naar Selje (Sunniva), 52(1997)3-5
Veen, Kees van, Steken moeten niet te diep in de stof getrokken worden (Toos Zegers), 55(1997)9
Veen, Kees van, ‘In de lucht’ (Meteora), 58(1998)3-6
Veen, Kees van, De Openbaring aan Johannes, 59(1998)3-4
Veen, Kees van, Very, very colourful (schilderen in de Bijlmer), 64(1999)3
Veen, Kees van, Ikonen schrijven, 65(1999)7-10
Veen, Kees van, Sinterklaasfeest laat zich niet makkelijk veranderen, 65(1999)15-16
Veen, Kees van, Openingstoespraak bij de ikonenexpositie De Ommekeer, 68(2000)6, zie ook 69(2000)4; 70(2000)5; 72(2001)8
Veen, Kees van, Eikonikon, Het vervolg (geschiedenis t/m mei 2000), 68(2000)7-8, zie ook 91(2006)14
Veen, Kees van, Toen en nu, zoekend naar ruimte (Piet van der Heide), 82(2003)12-14
Veen, Kees van, ‘Ik leer vertrouwen te hebben’ (Esther den Engelse), 83(2004)11-13
Veen, Kees van, Het atelier van…(ikoonschilders, rubriek), 88(2005)8; 89(2005)11; 90(2005)16; 92(2006)18; 96(2007)16; 97(2007)8; 98(2008)14; 99(2008)14
Veen, Kees van, Kunnen ikoonschilders door henzelf geschilderde ikonen vereren? 89(2005)19, zie ook 90(2005)15; (93)3
Veen, Kees van, Geboorte-ikonen (Het geheel is meer dan de delen), 94(2006)4-5; 8-11; 14
Veen, Kees van, Georgios de Drakendoder (Het geheel is meer dan de delen), 98(2007)6-11
Veen, Kees van, Omzien in verwondering, 100(2008),14-17
Veen, Kees van, Symbolische ikonen, 107/08 (2010)20-24Veen, Kees van, en Thom Breukel, Toegevoegd (Over Jozef), 5(1987)8
Veen, Kees van, Gabriël, bode van God, 15(1989)11-12
Veen, Kees van, Eikonikon, (geschiedenis t/m augustus 1992), 29(1992)4-5, zie ook 64(1999)2
Veen, Kees van, Heiligenjaar. Heiligen voor elke dag (Vader Adriaan), 32(1993)9-11
Veen, Kees van, Oud en nieuw: blik op twee exposities, 37(1994)7-8
Veen, Kees van, en Robert de Caluwé, Gevoeligheden (over de juiste ikoon), 37(1994)5-6, zie ook 38(1994)7-8; 39(1994)7
Veen, Kees van, en Rob van Kleef, Ikonen tussen Oost en West, 62(1999)3-7, zie ook 63(1999)2
Veen, Kees van, Huizen als mensen, 101(2008)8
Veen, Kees van, Zweden, 101(2008)14
Veen, Kees van, Wendingen, 103(2009)3
Veen, Kees van, Plannetjes, 104(2009)5
Veen, Kees van, Symbolische ikonen, 106(2009)8
Veen, Kees van, zie Sterenberg, Harry, Herman Pfeiffer, Kees van Veen
Velde, Koert van der, Netreligie, 55(1997)7
Velthuis, Bert, De heilige Aragawi. Arbuna Aragawi volgens Ethiopiers, 119(2013)5-
Velthuis, Bert, Kerken en kloosters van Moldova, Boekovina en Maramures, 136(2017)5-7
Vercammen, Joris, Richtingwijzers, 97(2007)10-12
Verlinde, Patrick, Ikonenstage bij Bihin en Minet, 55(1997)10
Verdonk, Jan, en Dimitris Giannakos, Een nieuwe stijl in de ikonenschilderkunst, 61(1999)9-10
Verdonk, Jan, Het ontstaan van de Griekse Kerstikoon en de schildersboeken, 70(2001)3-4
Verdonk, Jan, Neoklis, een Griekse ikoonschilder, 87(2005)6-8
Verdonk, Jan, Zelf een ikoon ontwerpen, 113(2011)8
Verdonk, Jan, Kopiëren wij?, 114(2012)18
Verdonk, Jan, Signeren de Grieken?, 114(2012)13
Verdonk, Jan, Het verschil tussen de Russische en Griekse stijl, 117(2012)
Verdonk, Jan, Is het wijden van ikonen noodzakelijk?, 121(2013)15-16
Verdonk, Jan, Symboliek kan ook teveel in ikonen gelegd worden, 132(2016)15
Verdonk, Jan, Neoklis Kolliopoulis. Leven & werk, 143(2019)6-7
Verdult, Viek, De ikonografische betekenis van de Lijkwade van Turijn, 148(2020)8-11
Verf-Gavrilova, Natasja, Paaseieren, 114(2011)5-7
Verf-Gavrilova, Natasja, Paasei, 122(2014)8-10
Vermeulen, Wim, Schrijven of schilderen van ikonen?, 118(2013)13
Vernooij, Jan, Cursus bij Johan Meijer en Lidy Schuh in Tilburg, 11(1989)7
Visser, Catharina, Diep aards en hoog hemels. Over ikonen, Kazantzakis en Costas, 72(2001)13-15
Visser, Catharina, Ikoon [Gedicht], 115(2012)18
Vonk, Hans, Ikonen in de filatelie. Een overweging en beknopt overzicht, 53(1997)3-12, zie ook 54(1997)2
Vonk, Hans, Verzegeld: De Heiligen Cyrillius en Methodius, 107/08(2010)19
Vonk, Hans, Verzegeld: Terracotta ikonen, 109/110(2011)24
Vonk, Hans, Verzegeld: Het Catharinaklooster, 111(2011)14
Vonk, Hans, Verzegeld: Kloosters op Athos, 112(2011)5-8
Vonk, Hans, Verzegeld: Ethiopie, 114(2011)13
Vonk, Hans, Verzegeld: Achterglas ikonen, 115(114)15
Vonk, Hans, Verzegeld: Kloosterkerken in Moldavië, 116(2012)15
Vonk, Hans, Verzegeld: Klooster van Voronet, 117(2012)18
Vonk, Hans, Verzegeld: Feestikonen, 118(2013)18
Vonk, Hans, Verzegeld: Drieeenheid, 119(2013)10
Vonk, Hans, Verzegeld: Michaël en Gabriël, 120(2013)15
Vonk, Hans, Verzegeld: Nikolaas op postzegels, 121(2013)14
Vonkeman, Marianne, Kerkvaderlijke wijsheid (Athanasius), 96(2007)9
Vranckx, Jos, Unieke compositie van ikonen rond thema van de Rozenkrans, 38(1994)7
Vrensen, Zr. Hedwig, Schouwen. Gedachten rond een ikoon, 22(1991)7-9
Vries, Jan, Iconen voor de basiliek van Onze Lieve Vrouw in Maastricht, 149(2020)7-8


W
agenvoord, Lenie, Een ikoon in een studentenkamer, 39(1994)6
Wagenvoord, Lenie, Joris (Ikonen met een bijzonder verhaal), 65(1999)6
Wagenvoord, Lenie, Van ikoon tot e-mail en andere leuke activiteiten, 72(2001)4
Watté, Marcel, Ontmoeting met hedendaagse ikonen. Gedachten bij de inrichting van de tentoonstelling in Boechout, 39(1994)8-9
Westarp, Mariana von, Goud en Beeld, over ikonen als plaats van vrijheid, 127(2015)11
Westerop, Marianne en Bert, Ikonenschilderen op Mennorode 73(2001)9-10
Wierda, Inge, Speech bij een tentoonstelling van Wil de Groot, 107/08 (2010)26-27
Wierda, Inge, Stichters van kloosters in Rusland (I) Heiligen in de Hermitage, 109/110(2011)12-14
Wierda, Inge, Stichters van kloosters in Rusland (II) Heiligen in de Hermitage, 111(2011)18-20
Wierda, Inge, Saveljevs kerstikoon, 113(2011)15-16
Wierda, Inge, Jubileum voor Eikonikon. Eerbetoon aan twee pioniers, Pater Robert de Caluwe en Kees van Veen, 115(2012)3-5
Wierda, Inge, Hommage aan Else Steenbergen-Potjer, 117(2012)21-22
Wierda, Inge, Lezingencyclus op zondagmiddag in Stedelijk Museum Vianen, 118(2013)11
Wierda, Inge, Dertig ikonen uit het Andrej Roebljov Museum in Nederland, 119(2013)12-13
Wierda, Inge, Moeder Gods van de hymne “Over u verheuge zich…”, 121(2013)11-12
Wierda, Inge, Fresco met de Geboorte van Christus, Novospasskiklooster, Moskou, 121(2013)20
Wierda, Inge, De Paascyclus, 122(2014)11-12
Wierda, Inge, H. Franciscus, Wereld dierendag, 124(2014)5
Wierda, Inge, In memoriam Cees Bartels O. Carm. 125(2014)6
Wierda, Inge, Kiëvs Heilige Sophiakathedraal, 126(2015)15-16
Wierda, Inge, Een jeugdervaring van Jawlensky, 129(2015)13-14
Wierda, Inge, Jeroen Bosch, Geert Hüsstege en Johannes de evangelist in de Sint-Jan, 130(2016)10-12
Wierda, Inge, De staurotheek van Limburg an der Lahn, 133(2016)12-14
Wierda, Inge, Voorhang voor een Moskouse kloosterkerk, 135(2017)11-13
Wierda, Inge, Elisabeth van Moskou, 136(2017)16-17
Wierda, Inge, Bernard Frinking (1925-2019) In memoriam, 145(2019)8-9
Wierda, Inge, zie Fishchuk, Olga (vertaling russisch-nederlands)
Wierda, Inge, zie Westerp, Mariana von (vertaling duits-nederlands)
Wierda, Inge, zie Temple, Richard en Jan Morsink (vertaling engels-nederlands)
Wierda, Inge, Ikonen in tijden van crisis, 147(2020)6-7
Wierda, Inge, Twee mooie Ovchinnikovs: een triptiek en een icoon, 151(2021)16-18
Wiermans, Jan, (Postzegelrubriek) De Armeense kerk, 106(2009)14
Wikstrom, Alexander, Ikonen schilderen in Finland, 147(2020)11-13
Wilcke, Roeland, zie Sendler, Egon (vertaling frans-nederlands)
Wilde, Jan Anne de, Criteria voor nieuw te ontwerpen ikonen, 52(1997)7-8
Winter, Mona, Herinneringen aan vader Robert [de Caluwé], 115(2012)8
Wit, Anton de, De groei van de ikoon, 107/08 (2010)16-17
Witteveen-Van der Zee, Jantsje, Goud in Duitsland, 41(1995)8-9 (cursus bij Klaus Kegelmann in Georgsmarienhütte)
Wortmann, J.R., Het Brandende Braambos dat niet verbrandt, 85(2004)11-14


Z
oetmulder, Ingrid, Zosima en Savatij (Ikonen met een bijzonder verhaal), 63(1999)8
Zoetmulder, Ingrid, De ikoon van Panagiotis Fokas, 92(2006)19
Zwakman, José, Nikolaas, wonderbare helper in Oost en West, 65(1999)12
Zwakman, José, Rhodos (ikoon in oude kerk), 68(2000)8
Zwakman, José, Ikonen uit woestijnzand, 74(2001)13-14
Zwakman, José, Pasen (Ikonen met een bijzonder verhaal), 75(2002)17
Zwarthoed, Carla, Beelden van verlangen. Leerlingen uit het Voortgezet Onderwijs maken nieuwe ikonen, 57(1998)7-8