Tag: Byzantium

De staurotheek van Limburg an der Lahn

De staurotheek van Limburg an der Lahn

Toen vond Helena het bord [met het opschrift ‘Koning der Joden’] en verheerlijkte de koning, niet het kruis […]. Ze verheerlijkte veelmeer hem, die aan het kruis hing en wiens naam op het bord geschreven stond (Bisschop Ambrosius, 4e eeuw). In een idyllisch Duits stadje gelegen aan de rivier Lahn …

lees verder

Byzantium – Het Koninkrijk Gods op aarde – deel 3

Otto Tissing Het zou naïef zijn te denken dat Byzantium, als christelijke staat, beter en humaner was dan de omringende landen in de toenmalige wereld. In Constantinopel gold, als overal, het recht van de sterkste, waren de straffen wreed en de ambtenaren corrupt, ging het om macht en rijkdom, werden …

lees verder

Byzantium – Het Koninkrijk Gods op aarde – deel 5 – slot

Otto Tissing Het paleizencomplex van de keizer, zo’n tweehonderd voetbalvelden groot, bood plaats aan tien appartementen als woonruimte voor de keizerlijke familie; vijf ontvangstzalen; vier kerken; negen kapellen; negen bidvertrekken; drie eetzalen; een bibliotheek; twee badhuizen; acht binnenplaatsen; een manege; acht privépaviljoens en zes gevangenissen. Van dit alles zijn tegenwoordig …

lees verder

Byzantium – Het Koninkrijk Gods op aarde – deel 2

Otto Tissing Vrome pelgrims konden in Constantinopel een schat aan relikwieën vereren. Onder veel meer trof men er aan: de mantel van Christus; zijn riem; zijn sandalen; zijn lijkwade. Een flesje met zijn bloed; de doornenkroon; de spijkers. Melk van de Maagd; een aantal hoofden van Johannes de Voorloper. De …

lees verder

Byzantium – Het Koninkrijk Gods op aarde – deel 4

Otto Tissing Honderdnegen keizers hebben Byzantium geregeerd in de elfhonderd jaar van zijn bestaan. Daaronder waren drie vrouwen. Vijfenzestig keizerschappen eindigden door moord, verminking, opsluiting of verbanning. De storm is nog niet voorbij Constantijn VI, intussen opgegroeid, gedraagt zich zo immo-reel dat zijn moeder, keizerin Irene – zeer zeker ook …

lees verder

Byzantium – Het Koninkrijk Gods op aarde – deel 1

Otto Tissing Het mag verbazing wekken, maar er heeft eigenlijk nooit zoiets bestaan als het Byzantijnse Rijk, evenmin als er nu een land bestaat dat Holland heet. De benaming is gewoon een uitvinding van historici uit later tijd. De bewoners van wat wij kennen als Byzantium noemden zichzelf Romeinen, en …

lees verder