Gezocht!

Gezocht!

De redactie van Eikonikon is op zoek naar een vrijwilliger die onze website kan onderhouden. De site is aan vernieuwing toe en daarvoor hebben we gesprekken gevoerd met een externe websiteontwikkelaar. Het idee is dat de vrijwilliger samen met de maker van de oude site ‘achterstallig onderhoud’ gaat doen en, onder andere, het bulletinarchief en het auteursregister aan gaat vullen. En ook de agenda moet opgeschoond worden.
Verder gaan we meer artikelen en foto’s op de site plaatsen die ook door niet-leden gelezen kunnen worden. Er wordt gewerkt met WordPress.
Reacties graag naar:
Madelon Lagendijk
Email: lagendijk56@dds.nl

7