Nieuws

Het julinummer van Eikonikon is uit!

Het julinummer van Eikonikon is uit!

In dit nummer, Eikonikon 155, is een artikel over een 15e eeuwse Transfiguratie-icoon uit Novgorod verschenen. Een reproductie daarvan kwam enkele decennia geleden in het bezit van de Belgische auteur, de benedictijn Benoit Standaert. Hij verwonderde zich over de compositie en leest, na enige tijd van observatie, de spirituele groei van een aspirant hierin.

Ook Frans Herman Grobbe ontving een icoon, naar later bleek een Bulgaarse icoon van de Moeder Gods Portaitissa (Poortwachtster). Hij beschrijft zijn zoektocht naar de identiteit, oorsprong en betekenis van de icoon en… de verwerving van een aanverwante, nieuwe icoon, een zgn. Aankomsticoon, geschilderd door de Bulgaarse iconenschilder Aneta Btrasikliyska in 2015.

Verder is een artikel van Eikonikonner van het eerste uur, Simon Koopman, over kleuren, pigmenten en verven van iconen opgenomen in het zomernummer. Theologe en kunstenares Anne-Marie van der Wilt laat in een interview weten wat kleur, glas en iconen voor haar betekenen. Meer daarover kunt u vinden in haar boek “Verwonderd door het licht”, dat eerder dit jaar bij Kok Boekencentrum Uitgevers verscheen.

Tevens uitgegeven in 2022, is het boek “Leven van Maria van Egypte. Van gevallen vrouw tot heilige”, een nederlandse vertaling van een 7e eeuwse vita van de hand van Sophronius van Jeruzalem. In een boekrecensie beveelt Bert Groen de vertaling van de Nijmeegse classicus Vincent Hunink van harte aan.

Veel leesplezier!

 

 

Fijne Paasdagen toegewenst!

Verrijzenis (Nederdaling ter helle), 15e eeuw, 76 x 56.5 cm, Omgeving van Lviv, (Andrej) Sheptytsky Nationaal Museum van Lviv, Inv. no. 2471/1-65

Een vita-icoon van St. Nicolaas

St. Nicolaas, 2e helft van de 17e eew, 24.5 x 30 cm, vita-icoon geschilderd door Theodoros Poulakis, Helleens Instituut in Venetië

Voor meer informatie over deze icoon, zie artikelen in Eikonikon 145 en 147 (Madelon Lagendijk)

Eikonikon. Tijdschrift over iconen, no. 151, is uit…

Pimen Sofronov, Mandylion, 1930-31, icoon, Foto © Mari-Liis Paaver, 200

… met artikelen over de Samenwerking tussen Museum Helmantel en het Ikonenmuseum in Kampen (door Liesbeth van Es); Hugo Venis’ digitale restauratie van fresco’s en iconen op het Griekse eiland Chios (door Madelon Lagendijk); Miniaturen in Byzantijnse handschriften (door Stefan Roye en David Chichua); Twee mooie Ovchinnikovs: een triptiek en een icoon (door Inge Wierda); Genade Gods verbeeld (door Peter van den Hoven), en een boekrecensie van de nieuwste biografie van Pimen Sofronov (door Antoine Lambrechts). En… natuurlijk ontbreekt de rubriek Wetenswaard van Marian van Delft niet. Daarin komen enkele naamheiligen ter sprake.

Liefdevolle kerstdagen toegewenst!

door het Eikonikon-team

Martin Mandaliev, Geboorte van Christus, 2014, Griekse icoon, eitempera en bladgoud op eikenhout, 95 x 70 cm, Meditatieruimte St. Antoniusziekenhuis, Woerden

Deze kerst-icoon is geschilderd door de Bulgaarse iconenschilder en kunstenaar Martin Mandaliev. Hij studeerde aan de Universiteit voor Beeldende Kunsten in Budapest en kwam in 1995 naar Nederland op uitnodiging van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Sindsdien geeft hij les in zijn studio in de hofstad. Voor een interview met Mandaliev, zie Eikonikon. Tijdschrift over iconen, no. 149, kerst 2020, pp. 9-11.

Het Paasnummer is uit!

Kruisiging, eind 16e eeuw, Oekraiense icoon, 128 x 99 cm, Andrej Sheptytsky Nationaal Museum van Lviv

С Рождеством Христовым!

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Geb-van-Chr-icoon.jpg
Geboorte van Christus, icoon, midden 16e eeuw, 94.7 x 76.4 cm, Russisch Staatsmuseum, St. Petersburg, Rusland

In Nederland lijkt het kerstfeest op 6 januari al voorbij, maar eigenlijk is het niet zo. Zoals op de Russische kerst-icoon hiernaast is te zien, hoort de hulde die de wijzen uit het Oosten aan het pasgeboren Christus kind komen brengen bij het kerstfeest. Misschien moeten we pleiten voor een extra vrije dag zoals in Zuideuropese landen, een re-integratie van het feest van Driekoningen binnen de kerstvakantie. Dan kunnen we de kerstboom met feestelijke verlichting nog een dagje langer in huis laten staan.

In Rusland viert men morgen, op 7 januari, het kerstfeest! С Рождеством Христовым!

Het herfstnummer Eikonikon nr 152

is reeds enkele weken geleden verschenen. In dit nummer zijn de volgende artikelen opgenomen: deel 2 van de artikelenserie “Miniaturen. Iconen in Bijzantijnse handschriften”, “Het tabernakel met koninklijke deuren” in de Onze Lieve Vrouw basiliek in Maastricht; “Met een icoon in huis ben je nooit alleen”, een boekbespreking van “Searching for Icons in Russia” (1971) van Vladimir Soloukhin. Verder de vaste rubrieken Wetenswaard en Verzegeld en een jubileumbericht van Iconenatelier “In een zachte bries’. Tenslotte is een afscheidsaluut gegeven aan eindredacteur Inge Wierda, die na 10 jaar het stokje doorgeeft. Zij blijft vooralsnog verbonden met Eikonikon als contentmanager van de site. U kunt het nummer bestellen bij Leon Joosten door hem een mail te sturen: abonnee@eikonikon.nl.

Paasnummer van Eikonikon

Coverafbeelding: Filipp Davydov (Sint-Petersburg), Kruisiging, 2008

In Eikonikon 150 reflecteren de Hüssteges over de betekenis van Pasen aan de hand van drie Paas-iconen en een pasgelezen boek van archimandriet Vader Kallistos Ware. Geert Hüsstege heeft de drie iconen geschilderd: Voetwassing, Hof van Olijven en Verrijzenis.

Elders in ons blad beschrijft Joris van Ael stapsgewijs hoe hij een gloednieuwe fresco-decoratie voor de Andreas-parochie in Gent ontwierp en aanbracht op de geprepareerde muren van haar eerste kerkgebouw in de Sophie van Akenstraat. Zie fresco hieronder met Mirredragende vrouwen bij het graf.

Joris van Ael schildert Mirredragende vrouwen bij het graf, 2020, Gent

Daar is ie dan! Het decembernummer van Eikonikon. No 149 alweer!

De Moeder Gods van de Brandende Braambos, 16e eeuw, Russische icoon, 117.5 x 88 cm, Museum-Reservaat Kremlin van Rostov

U kunt dit nummer bestellen door een mail te sturen naar abonnee@eikonikon.nl. Leon stuurt u dan per ommegaande een nummer toe. Natuurlijk kunt u ook een abonnement op ons tijdschrift bestellen voor 2021!

Hemelvaartsdag, een fijne dag gewenst!

David Chichua, Hemelvaart-icoon, 21ste eeuw

Op de icoon is de Hemelvaart afgebeeld zoals beschreven in Handelingen der Apostelen 1: 9-11. Maria en de apostelen van Christus waren er getuigen van. De twee mannen in witte klederen (engelen), spraken troostende woorden tot hen.

Expansion of love

Christus Pantocrator, icoon, geschilderd door Victor Orlov, 2013, 77 x 55 cm

When Jesus was tempted in the desert, power over the whole world was offered to him. He was not interested. The open book on this Russian icon reveals what he wished for: “Love one another!” No war…

 

Eikonikon 150, mrt, 2021, is bijna uit! Met o.m. een icoon van Panteleïmon

Leonie Heins, H. Panteleïmon, icoon, 2021, eitempera en bladgoud op abachihout, 20x 30 cm, particuliere collectie

Het maartnummer rolt binnenkort weer bij u op de mat (en is verkrijgbaar via abonnee@eikonikon.nl). Daarin zult u onder meer de icoon van de H. Panteleïmon, hierboven, aantreffen. In het kader van de corona-pandemie vond de iconenschilder Leonie Heins het gepast deze onbaatzuchtige arts onder de aandacht te brengen. Mede geïnspireerd door een reis naar het Byzantijnse Panteleïmonkerkje in Neri (Macedonië) in de zomer van 2019, voltooide Leonie op 24 februari jl. deze icoon. De 12e eeuwse fresco’s van o.a. Panteleïmon in dat kerkje zijn van een ongekende schoonheid.

Panteleïmon had een klassieke opleiding tot arts genoten in de vroeg-christelijke tijd en was bijzonder begaafd. Hij stierf als martelaar en wordt afgebeeld als een jonge man met een mooie gestalte, zonder baard en met een volle krullende haardos. Als voornaamste attributen heeft hij een rechthoekige medicijnkist met compartimenten in de linkerhand en een medicijnlepel in de rechterhand. In het Westen wordt hij doorgaans afgebeeld met het martelaarskleed (rood) en soms ook met de attributen van zijn martelingen. Hij is de patroon van artsen, chirurgen, apothekers en vroedvrouwen en wordt herdacht op 27 juli en 9 augustus.