Tag: Eikonikon 66

Athos, wandelingen in de tuin van de Heilige Maagd

Henk Roos Athos is sinds de 9e eeuw bekend om zijn kloosternederzettingen. Tijdens de laat-Byzantijnse periode (1261-1453) beleefde de Heilige Berg een bloeiperiode. Alle orthodoxe volken stichtten hier hun kloosters. Keizers zonden zelfs hun telgen voor een gedegen opleiding. De Turkse bezetting (1430-1912) eerbiedigde de soevereiniteit van de monnikenrepubliek. Lang …

lees verder

Kopten en Ethiopiërs

Een verhandeling naar aanleiding van de expositie ‘Kopten en de Vlucht naar Egypte’ in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, voorjaar 2000 Wouter Prins Jeruzalem en Rome hebben breed uitgepakt bij de herdenking van de geboorte van Christus, nu tweeduizend jaar geleden. Minder bekend is dat ook voor de …

lees verder