Tag: Eikonikon 80

Christusafbeeldingen langs de Frankenweg

Dineke Rizzoli In het Metropolitan museum in New York hangt een wandtapijt uit Brussel. Het stelt de genezing van Keizer Vespasianus voor op het moment dat Veronica hem de zweetdoek van Christus toont. De bisschop van Genua verhaalt in “De Gouden Legenden” [Legenda Aurea] dat de Heilige Veronica als geloofsbode …

lees verder

Pinksteren en de Uitstorting van de Heilige Geest

Désirée Krikhaar Pinksteren: in het Westen het feest van de Heilige Geest, in het Oosten het feest van de Triniteit. Pinksteren is een van de grote feesten, waarin de Godsverschijning, de Theophanie, wordt gevierd. Het feest van Pinksteren behoort bij twaalf hoofdfeesten van Orthodoxe kerk, de Dodekaorton. Deze feesten zijn …

lees verder

Een geruis uit de hemel

Otto Tissing ‘En eensklaps kwam er uit de hemel een geruis als van een hevige windvlaag…’ meldt ons Handelingen 2,2. De navolgende verzen vertellen van het moment waarop de Heilige Geest wordt uitgestort, het ogenblik waarop de Kerk geboren wordt: pinksterdag. Tongen als van vuur vertonen zich aan de apostelen …

lees verder

Pinksteren – Ikonografie

Désirée Krikhaar De oudste voorstelling van het Hemelvaart/Pinksterfeest vinden we in de Rabula-codex uit 568. Christus vaart ten hemel, de apostelen blijven achter, maar de Heilige Geest is al onderweg naar beneden. Ook op de ampullen van Monza (pelgrimsaandenken voor olie uit het Heilige Land) zijn Hemelvaart en Pinksteren samen …

lees verder

Wijding en Willibrord

Geert Hüsstege Nederlandse ikoon van Willibrord naar Echternach In november stapten op een frisse donderdag in alle vroegte zestig mensen in een bus. Doel van de reis was Echternach in Luxemburg, de bedevaartplaets wear de heilige Willibrord zijn graf vond in 739. De reis werd georganiseerd door ikonenschilder Geert Hüsstege. …

lees verder