Archief voor 2007

Select gezelschap

Hans van Os Een van mijn zwagers en zijn vrouw bezochten het afgelopen jaar de nogal moeilijk te vinden basiliek van de veertien heiligen. Mijn belangstelling voor alles wat met hagiografie te maken heeft kennende, stuurden ze mij een ansichtkaart met een afbeelding van alle heiligen die hun beeltenis in …

lees verder

Richtingwijzers, over de betekenis van ikonen

Joris Vercammen Onder de titel ‘Hemelse pracht’ vond dit voorjaar in de Utrechtse Nicolaïkerk een interessante ikonententoonstelling plaats. Zestig cursisten uit de school van ikoonschilder Jan Verdonk leverden hiervoor de ikonen. De aarts-bisschop van de Oud-Katholieke Kerk in Nederland, Joris A.O.L. Vercammen, sprak opzondag 23 mei het openingswoord, dat wij …

lees verder

Select gezelschap, Over een kapel met veertien heiligen

Hans van Os Een van mijn zwagers en zijn vrouw bezochten het afgelopen jaar de nogal moeilijk te vinden basiliek van de veertien heiligen. Mijn belangstelling voor alles wat met hagiografie te maken heeft kennende, stuurden ze mij een ansichtkaart met een afbeelding van alle heiligen die hun beeltenis in …

lees verder

Ikonenmuseum Kampen: Geboorte Anastasis

Joost Heutink Pasen is het feest van de overwinning op de dood en daarmee het belangrijkste feest van de christelijke kerk. Hoewel de Verrijzenis de kern van het geloof is, bestaan er tussen de kerken van het Oosten en die van het Westen verschillende beelden die aan deze Opstanding uitdrukking …

lees verder

Nikolaasikoon nader belicht

Joost Heutink De beschrijving van een bijzondere ikoon uit de collectie van het Ikonenmuseum in Kampen wordt zo langzamerhand een min of meer vaste rubriek in Eikonikon. De vorige uitgave moest ik helaas verstek laten gaan omdat de voorbereidingen voor de Nikolaasexpositie in het Ikonenmuseum Kampen veel tijd opeisten. Bij …

lees verder

Kostbare vervalsingen

Hans van Os Het is alweer zo’n kleine dertig jaar geleden dat de ikonenwereld – ondanks Galileï – even ophield met draaien. De totale werken van een van de belangrijkste ikonenverzamelaars zouden door Christie’s worden geveild. Van heinde en verre kwamen de gegadigden naar New York om te proberen iets …

lees verder

Patmos, het Heilige Eiland van Johannes de Theoloog

Wim van Loon Een week lang loop ik iedere dag over het oude ezelpad vanaf het havenplaatsje Skala naar boven, naar het Heilige Klooster van Johannes de Theoloog en naar Chóra, het dorpje aan de voet van het klooster. Ik breng daar onder meer een bezoek aan de kloosterkerk en …

lees verder

Ikoonschilderen voor de Vincentiuskerk

Alie Hansen de Boer Oktober 2003 Een berichtje in het plaatselijke weekblad Nivo: Cursus ikoon schilderen, docente Wil de Groot Dat was het begin van het project Ikoonschilderen voor de Vincentiuskerk Alie Hansen is begonnen met ikoonschilderen tijdens een cursus in Huissen. Ze was helemaal in de ban van ikonen …

lees verder

Mozaïeken als geschiedenis

Henk Roos In de EIKONIKON van december 2006 meldde Frederik Lobbrecht het verschijnen van Mosaics as History. The Near East from Late Antiquity to Islam. Het boek is geschreven door Glenn W. Bowersock, tot voor kort professor in de antieke geschiedenis aan de universiteit van Princeton VS. Deze studie over …

lees verder

Ikonen zijn opvangplaatsen van emoties

Peter Henk Steenhuis Volgens de Belgische filosoof Paul Moyaert is godsdienst een symbolische gebedspraktijk. Nergens zie je dat zo goed als in een oosters-orthodoxe kerk. ,,Kijk naar wat mensen doen met ikonen. Ze zeggen hun gebeden op voor de ikoon, ze knielen, ze raken ze aan, ze zoenen de ikonen.’’ …

lees verder

De Lierse kopie van de lijkwade van Turijn

Karel Geenen Dit artikel is niet opgenomen in het blad, april 2007 Er zijn thans in heel de wereld 69 kopieën van de lijkwade van Turijn gekend. Daarvan is de Lierse kopie, die dateert van 1516, de oudste en de enige van vóór de brand van 1532, waarbij het origineel ernstig …

lees verder

Van schilder tot school

Redactie Jan Verdonk heeft in 2001 een ikonenatelier gesticht en heeft in zes en een half jaar naar schatting meer dan tweehonderdvijftig leerlingen de beginselen van het ikoonschilderen bijgebracht. Zestig ikonenschilders uit de school van Jan Verdonk die heden de lessen volgen exposeren 80 ikonen van 23 mei tot 9 …

lees verder