Tag: Eikonikon 105

De verwarring rond Cinnaber

Peter van der Hoven Vermiljoen als naam van een pigment zal algemeen bekend zijn. Zo bekend, dat al eeuwenlang verwarring bestaat over wat het is, want het lijkt op minium, loodmenie. Het echte cinnaber of vermiljoen is een delfstof, die door de Romeinen gewonnen werd in Spanje, uit een rivier …

lees verder

De Heilige Charalampos

Joost Heutink winterheiligen Heiligen zijn van alle tijden. Al vanaf het prille begin van de christelijke kerk zijn er mannen en vrouwen geweest die om uiteenlopende redenen een voorbeeld waren voor de gelovigen. Ze zijn door de eeuwen heen in gebeden aangeroepen voor bijstand in nood en ziekte. Iedere heilige …

lees verder