Tag: Eikonikon 75

Byzantium – Het Koninkrijk Gods op aarde – deel 1

Otto Tissing Het mag verbazing wekken, maar er heeft eigenlijk nooit zoiets bestaan als het Byzantijnse Rijk, evenmin als er nu een land bestaat dat Holland heet. De benaming is gewoon een uitvinding van historici uit later tijd. De bewoners van wat wij kennen als Byzantium noemden zichzelf Romeinen, en …

lees verder

De Anastasisikoon

Fons Litjens Het thema van de ´nederdaling ter helle´ was al vroeg zeer populair. In de vierde eeuw maakte het deel uit van de religieuze poëzie, de geloofsbelijdenis, de liturgie en de prediking. De beeldende kunstenaars kenden echter grote reserves om het thema te verbeelden. Deze terughoudendheid had te maken …

lees verder

Nogmaals: het kerkje van Agios Nikólaos in New York

Wim van Loon In het vorige nummer van Eikonikon heb ik aandacht besteed aan de ramp die de Grieks-orthodoxe gemeenschap in New York trof, toen op elf september, bij de aanslag op de Twin Towers, de Agios Nikólaoskerk werd verwoest. In dit nummer wil ik een korte ‘update’ geven van …

lees verder