Nogmaals: het kerkje van Agios Nikólaos in New York

Nogmaals: het kerkje van Agios Nikólaos in New York

Wim van Loon

twintowersIn het vorige nummer van Eikonikon heb ik aandacht besteed aan de ramp die de Grieks-orthodoxe gemeenschap in New York trof, toen op elf september, bij de aanslag op de Twin Towers, de Agios Nikólaoskerk werd verwoest. In dit nummer wil ik een korte ‘update’ geven van de stand van zaken.
Op zes december vorig jaar werden de parochianen nog eens extra hard met hun neus op de feiten gedrukt, doordat ze de feestdag van hun Heilige niet op de gebruikelijke manier konden vieren. Desondanks hielden ze een herdenkingsdienst. En dat kon niet eens op de plek waar zich vroeger hun kerkje bevond, omdat een kraan van zo’n 40 verdiepingen hoog dat verhinderde. Op en in ‘Ground Zero’ werd hard aan het puin gewerkt.

Aartsbisschop Dimitrios en Vader John, de papas van de St. Nicholas, leidden een vesperdienst en gingen na afloop met een bos witte bloemen naar de lege plek van de kerk voor een kort gebed. Aan het slot van de plechtigheden bood de aartsbisschop de deelnemers een eenvoudige herdenkings-ikoon van de Heilige Nikolaas aan als memento.
Vader John hoopte nog steeds de relieken van de Heilige Nikolaas, de Heilige Katharina en de Heilige Savvas, die oorspronkelijk in een safe in de kerk werden bewaard, terug te vinden. Nog steeds tevergeefs. En hoewel de onderzoekers van het Twin Towerspuin beloofden hem op de hoogte houden, wordt de kans op resultaat met het verstrijken van de tijd kleiner. Desondanks wil hij de moed niet opgeven: ‘We moeten wel een poging doen die relieken terug te krijgen, we kunnen ze niet zomaar ergens op een hoop of in een container laten gooien’.

Vader John zei dat hij zal blijven proberen de relieken van de Heilige Nikolaas terug te krijgen, maar dat, mochten zijn inspanningen op niets uitlopen, hij het aartsbisdom om hulp zal vragen bij het verwerven van een nieuwe set voor zijn kerk.

Een miljoen dollar

Het ‘September 11 Relief Fund’ van het aartsbisdom, dat werd opgericht voor onder meer de wederopbouw van de kerk en voor steun aan de christelijk-orthodoxe slachtoffers van de aanslag, beschikte in december reeds over zo’n miljoen dollar. Het geld kwam van vele kanten. Zo schonken de Italiaanse Nikolaasstad Bari en de Griekse regering ieder direct $ 500.000, de burgemeester van Athene $ 400.000, de Ameri-kaanse Loodgieters Vereniging $ 50.000 en de AJC (American Jewish Committee) $ 10.000.

Daarnaast hebben wel zeven architecten en technici gratis hun diensten aangeboden bij het ontwerpen van en het toezichthouden op de herbouw van de St. Nicholas. En ook ikonografen, houtsnijders, elektriciens en anderen willen graag als vrijwilliger aan de slag.
Aartsbisschop Dimitrios sprak dan ook vol optimisme over een ‘nieuw wereld’ die zou worden gebouwd op de puinhopen. Hij zei dat de nieuw te bouwen St. Nicholas meer zou zijn dan een gewone parochiekerk. Hij zou ook van belang moeten zijn voor de gehele Grieks-orthodoxe Kerk en daarbij een nationaal en internationaal heiligdom en pelgrimsoord moeten worden. ‘ We beseffen dat de Orthodoxie een gift is die we hebben ontvangen en die we moeten doorgeven. Wij hebben de plicht dat geloof door te geven aan andere mensen’, zo sprak hij.

Met Pasen voor de deur, wanneer wij de Verrijzenis van onze Heer gedenken, is het optimisme van de Amerikaanse aartsbisschop een stimulerend voorbeeld om de moed in het leven niet te snel op te geven. Niet in New York, maar ook niet in ons eigen leven. Christós anesti, Christus is opgestaan! Alithós anesti, Hij is waarlijk opgestaan!

129