Archief voor 2002

Goloebtsjov in De Rode Jas

Redactie In Hattem wordt op dit moment in Galerie De Rode Jas een tentoonstelling gehouden van werk van verschillende kunstenaars uit Kazan. De initiatiefnemers hebben bewust gekozen voor de spirituele invalshoek als leidraad voor het te exposeren werk. ‘De schilderijen moeten de bezoeker opwekken tot beschouwingen over het leven. Over …

lees verder

Byzantium – Het Koninkrijk Gods op aarde – deel 4

Otto Tissing Honderdnegen keizers hebben Byzantium geregeerd in de elfhonderd jaar van zijn bestaan. Daaronder waren drie vrouwen. Vijfenzestig keizerschappen eindigden door moord, verminking, opsluiting of verbanning. De storm is nog niet voorbij Constantijn VI, intussen opgegroeid, gedraagt zich zo immo-reel dat zijn moeder, keizerin Irene – zeer zeker ook …

lees verder

Byzantium – Het Koninkrijk Gods op aarde – deel 1

Otto Tissing Het mag verbazing wekken, maar er heeft eigenlijk nooit zoiets bestaan als het Byzantijnse Rijk, evenmin als er nu een land bestaat dat Holland heet. De benaming is gewoon een uitvinding van historici uit later tijd. De bewoners van wat wij kennen als Byzantium noemden zichzelf Romeinen, en …

lees verder

Ikonen en de Kunst van het Avondland

Over het beleid van het Museum voor Religieuze Kunst ten aanzien van ikonen en de uitwerking daarvan in de praktijk. Een toelichting op de expositie die t/m 2 maart 2003 in Uden te bekijken valt. In 1988 werd in het Museum voor Religieuze Kunst voor het eerst een tentoonstelling georganiseerd …

lees verder

Kunst+Religie in Rusland

Marie-José Raven De tentoonstelling ‘Kunst en Religie in Rusland’ volgt het spirituele spoor in de Russische kunstgeschiedenis en laat zien hoe Russische kunstenaars in elk tijdperk religie op een eigen manier hebben verwerkt. Het christelijke geloof en zijn beeldtaal is altijd een grote rol blijven spelen in de Russische kunst; …

lees verder

Byzantium – Het Koninkrijk Gods op aarde – deel 3

Otto Tissing Het zou naïef zijn te denken dat Byzantium, als christelijke staat, beter en humaner was dan de omringende landen in de toenmalige wereld. In Constantinopel gold, als overal, het recht van de sterkste, waren de straffen wreed en de ambtenaren corrupt, ging het om macht en rijkdom, werden …

lees verder

De Anastasisikoon

Fons Litjens Het thema van de ´nederdaling ter helle´ was al vroeg zeer populair. In de vierde eeuw maakte het deel uit van de religieuze poëzie, de geloofsbelijdenis, de liturgie en de prediking. De beeldende kunstenaars kenden echter grote reserves om het thema te verbeelden. Deze terughoudendheid had te maken …

lees verder

Twee Houten Klazen

Jan Rijsterborgh Eerste Avontuur Een paar jaar geleden organiseerde ik met een vriend een tentoonstelling over legenden van Sint-Nikolaas, in de Nikolaaskapel op het Valkhof in Nijmegen. We gebruikten (reproducties van) ikonen en andere afbeeldingen om tien legenden te illustreren. Bij enkele legenden maakten kunstenaars nieuwe schilderijen, tekeningen of beelden. …

lees verder

Bezoek aan de Berg Athos: een impressie

Wim van Loon Het is donker buiten als ik het gastenverblijf van het klooster Agiou Grigoríou (van de Heilige Gregorius) verlaat. Stil ook. Zoals het hoort, in een oord van tijdloze rust en stilte. Alleen de zee is te horen. Hoog boven mij flonkeren ontelbare sterren die in onze verlichte …

lees verder

Byzantium – Het Koninkrijk Gods op aarde – deel 2

Otto Tissing Vrome pelgrims konden in Constantinopel een schat aan relikwieën vereren. Onder veel meer trof men er aan: de mantel van Christus; zijn riem; zijn sandalen; zijn lijkwade. Een flesje met zijn bloed; de doornenkroon; de spijkers. Melk van de Maagd; een aantal hoofden van Johannes de Voorloper. De …

lees verder

Nogmaals: het kerkje van Agios Nikólaos in New York

Wim van Loon In het vorige nummer van Eikonikon heb ik aandacht besteed aan de ramp die de Grieks-orthodoxe gemeenschap in New York trof, toen op elf september, bij de aanslag op de Twin Towers, de Agios Nikólaoskerk werd verwoest. In dit nummer wil ik een korte ‘update’ geven van …

lees verder