Archief voor 2014

The Miracle of Birth

Every human life has a beginning, as each life reaches an end; a matter of biology but at the same time, a great miracle. The exhibition of Russian and Greek icons associated with the birth of new life, Miracle of Birth, added to this year’s Christmas holiday celebrations and was seen at …

lees verder

In memoriam Cees Bartels o.carm (1943-2014)

Namens de redactie en het bestuur van Stichting Eikonikon Onze gewaardeerde collega-redactielid Cees Bartels o.carm (1943-2014) is zondagmiddag 28 september vrij plotseling overleden. Wij hebben Cees leren kennen als een integer en toegewijd mens, met liefde voor zijn naaste. Toen hij vernam dat hij ernstig ziek was, nam hij weekeindeverlof …

lees verder

Inleiding in de restauratie van ikonen

Juan Parisius Restauratie is het geheel van handelingen aan een beschadigd of gedeeltelijk verloren gegaan voorwerp met het doel deze terug te brengen in een van tevoren gedefinieerde toestand (definitie ICOM-CC).
 In de oorspronkelijke staat herstellen is een onjuiste term, immers een beschadigd voorwerp dat gerestaureerd is, blijft een gerestaureerd …

lees verder

Moeder Gods van de Karmel

Cees Bartels, o.carm De ikoon van de Moeder Gods van de Karmel is geschilderd door de Karmelietessen van het klooster in Cerreto (Italië) en laat Maria, Moeder van Karmel zien (afb. 1). Zij wordt geflankeerd door een viertal belangrijke figuren in de geschiedenis van de Karmelorde, die rond 1207 kerkelijke …

lees verder

Israel. A Land Holy to Many

We had been planning a month-long visit to France, when my sister wrote to me and said, “Let’s go to Israel instead, it’s been your dream for so long.” Indeed. I flew into Tel Aviv and while waiting for my sister to arrive, I heard joyous singing coming from the …

lees verder

Heilige Maria van Parijs

Jim Forest Er zijn veel heiligen geweest wiens leven draaide om gastvrijheid. Eén ervan die pas onlangs is toegevoegd aan de kalender van de kerk is Maria Skobtsova. In haar jeugd kreeg ze de doopnaam Elizaveta. Ze werd in 1891 geboren in de Letse stad Riga, toen deel van het …

lees verder

Mother of God of the Mount Karmel

The icon of the Mother of God of Mount Carmel was painted by the Carmelite Sisters of the Monastery Cerreto in Italy (Fig. 1). The Mother of God is flanked by a quartet of important figures from the history of the Carmelite Order, which received ecclesiastical approval around 1207. The …

lees verder

Egon Sendler (1923-2014)

Georgine Steenhuis In recente nummers van Eikonikon hebben we een reeks vertalingen door Roeland Wilcke van het boek “Le secret de la ligne” van Egon Sendler opgenomen. Naar aanleiding daarvan hebben we Georgine, partner van Roeland, gevraagd een schets van Sendler te geven. Roeland en Georgine hebben diverse schilderlessen bij Sendler …

lees verder

Paas-ei

Natasja Verf-Gravrilova Er is geen ander iconografisch thema, dat de geest van het orthodoxe geloof zo zuiver vormgeeft als dat van de “Nederdaling van Christus ter Helle” ofwel “De Opstanding van Onze Heer Jezus Christus”. Stelt u zich de Paasnacht voor, de afsluiting van de vastentijd. De gelovigen verzamelen zich …

lees verder

Wonder van de geboorte

Joost Heutink Ieder mensenleven kent een oorsprong, zoals ook ieder leven weer een einde krijgt. Een biologische vanzelfsprekendheid, maar tegelijkertijd ook een groot wonder. De tentoonstelling Wonder van de Geboorte, die tot eind januari te bezichtigen in is het Ikonenmuseum Kampen bestaat uit Russische en Griekse ikonen die verband houden …

lees verder

Oekraïense ikonen

Kunst is vaak een weerspiegeling van de geschiedenis van de regio waar zij wordt beoefend. In het geval van de ikoonschilderkunst is er echter nauwelijks sprake van een accurate weerspiegeling, omdat hier aparte regels voor bestaan. Er wordt gebruik gemaakt van canoniek overgeleverde motieven. Het vervaardigen van een ikoon wordt …

lees verder

In het Februari / maart nummer van Eikonikon 2014

Onder meer aandacht voor ikonen van de (nieuwe) H. Porfirios Kafsokaliviti van Athos; de betekenis van kleuren; Het Paasei geschilderd door Natalja Verf; ikonen uit de Paascylus van de Petrovsky School; een reisverslag naar het Heilige Land en de Sinai woestijn; en natuurlijk Wetenswaard, de postzegelrubriek en de Boekenrubriek van Frederik.

Ikonen-avontuur in Rome

Geert en Angelique Hüsstege Tijdens het ad limina-bezoek in december 2013 heeft bisschop Hurkmans paus Franciscus een ikoon aangeboden. Deze ikoon van de hand van Geert Hüsstege (47) is speciaal voor het jaar van het geloof geschilderd met zeventien mysteries uit het leven van Christus. Mysteries van de christelijke feesten …

lees verder