Bulletin

De Heilige Christophorus

Artikel over Christophorus, de ‘hondkoppige’. Drs. D. Krikhaar Een heilige, die in de oost-christelijke kerk en bij ons in het westen wordt herdacht, is de heilige Christophorus. Omdat hij zo geliefd is, kent hij in alle kerken zijn eigen feestdag. In de Byzantijnse (Griekse) kerk wordt 9 mei als de …

lees verder

Ikonen schrijven

Wat zijn ikonen, beschrijving van de kerstikoon. Kees van Veen Boris Jeltsin verordende enkele jaren geleden dat de beroemde Drie-Eenheidsikoon op hoogtijdagen teruggeplaatst moest worden in de kerk. Het Roeblevmuseum in Moskou schrok zich lam, want hoe moest beschadiging worden voorkomen en het klimaat geregeld? Nu is de ikoon in …

lees verder

Een verzameling metaalikonen op cd-rom

Vraaggesprek met Jos Opdebeeck, auteur van de cd-rom. Karel Rimanque In de herfst van 1999 werd een cd-rom op de markt gebracht, die een verklarend overzicht biedt van de meeste types van ikonen in metaal uit Rusland, die de jongste decennia ook hun weg gevonden hebben naar het westen, tot …

lees verder

Ikonen met een apart verhaal: De Besnijdenis des Heren

Corrie Toth Op 1 Januari wordt in de Orthodoxe kerk het feest van de Besnijdenis des Heren gevierd. Ikonen met dat thema zijn echter vrij zeldzaam. De oorzaak daarvan kan liggen in het feit dat de Orthodoxe kerk nooit de nadruk legt op het lichamelijke in een ikoon, maar vooral …

lees verder

Boekhandel hanou 1920 – 1998

Op 27 april j.l. is onze enige Nederlandse – in ikonen gespecialiseerde – boekwinkel voorgoed gesloten. De eigenaar, Jan Hanou, kwam tot ons aller verrassing en grote schrik te overlijden. Jan Hanou was een bijzondere boekhandelaar. We hebben al jaren geleden zien aankomen dat zijn zaak niet kon worden overgenomen …

lees verder

Athos, wandelingen in de tuin van de Heilige Maagd

Henk Roos Athos is sinds de 9e eeuw bekend om zijn kloosternederzettingen. Tijdens de laat-Byzantijnse periode (1261-1453) beleefde de Heilige Berg een bloeiperiode. Alle orthodoxe volken stichtten hier hun kloosters. Keizers zonden zelfs hun telgen voor een gedegen opleiding. De Turkse bezetting (1430-1912) eerbiedigde de soevereiniteit van de monnikenrepubliek. Lang …

lees verder

Kopten en Ethiopiërs

Een verhandeling naar aanleiding van de expositie ‘Kopten en de Vlucht naar Egypte’ in het Museum voor Religieuze Kunst in Uden, voorjaar 2000 Wouter Prins Jeruzalem en Rome hebben breed uitgepakt bij de herdenking van de geboorte van Christus, nu tweeduizend jaar geleden. Minder bekend is dat ook voor de …

lees verder

De oorsprong van de christelijke ikoon

Over de interpretatie van het Christusportret. Fons Litjens In het afgelopen voorjaar maakte ik als pastoraal werker, werkzaam binnen de katholieke kerk, gebruik van de sabbat-regeling van het bisdom Haarlem. Gedurende drie meanden verdiepte ik mij in de kunsthistorische, theologische en godsdienstpsychologische achtergrond van de ikoon. Op aanraden van een …

lees verder

Ikonen met een apart verhaal: Zosima en Savatii

Beschermers van de imkers. Ingrid Zoetmulder Een bijzondere ikoon afkomstig uit Rusland, 19e eeuw. De afmetingen zijn 34,7 x 30,2 cm. In een bergachtig landschap staan twee monniken. Zij houden een soort kloostermaquette vast en kijken eerbiedig omhoog naar de Moeder Gods van het Teken, die In een hemelsegment verschijnt. …

lees verder

Een nieuwe stijl in de ikonenschilderkunst

Griekse kerk in Utrecht kreeg muurschilderingen Jan Verdonk/Dimitris Giannakos Het is woensdagmiddag. De twee kunstenaars hangen in de hoge steigers als ware bouwvakkers. We moesten zeker drie kwartier wachten tot ze ons te woord konden staan. De laatste apostelen moesten nog afgemaakt worden. Ze hebben er zeven maanden, met een …

lees verder

De verwekking van het Christuskind

Een driedimensionale ikoon met een buiten- en een binnenkant: dat is eigenlijk wat het beeldje op de voorpagina van dit Eikonikon-nummer is. Het is omstreeks 1300 door een anoniem gebleven kunstenaar in of bij Keulen gemaakt, van eikehout, gepolychromeerd en beschilderd. In de winter van 1994-’95 maakte deze Madonna-met-Kind deel …

lees verder

‘In de lucht’

‘In december 1997 maakte de redactie een reis naar Griekenland, om de Athos-expositie in Thessaloniki en de Meteora te bezoeken. Een verslag van deze reis wordt afgedrukt in EIKONIKON 58. Deze internet-versie is ingekort.’ De Meteora De kloosters van de Meteora zijn te vinden in het centrum van Griekenland, waar …

lees verder

Een bijzondere feestdagikoon

Artikel over een ikoon met feesten tussen Pasen en Pinksteren Ferenc Tóth – Galerie Tóth, Amsterdam Op de foto bij deze rubriek ziet u een aparte Russische ikoon uit de tweede helft van de 18e eeuw – een ikoon uit de school van Palech. Het bijzondere aan deze feestdagenikoon is …

lees verder

Tussen Oost en West

Overeenkomsten tussen Tao, zen, vedanta en ikonen. Kees van Veen en Rob van Kleef Een jaar geleden werd op de Duitse televisie een documentaire uitgezonden over Carlfried Graf von Dürckheim, de Duitse meditatieleraar. In dat beeldverslag waren opnamen van een Zuid- Duits centrum waar mensen het schilderen van ikonen afwisselden …

lees verder

De orthodoxe opvatting van religieuze kunst

Het artikel is overgenomen uit het ‘Orthodox Tijdschrift’ en is een bewerking van een lezing die gehouden werd voor Stichting Odigia in Den Haag.Deze internet versie is ondanks zijn grote lengte nog ingekort, de volledige versie – met daarin ook een verhandeling over kerkmuziek, wordt wel in het blad gepubliceerd. …

lees verder