Wat voor energie gaat er van ikonen uit?

Wat voor energie gaat er van ikonen uit?

Annemarie Akkersdijk

Sinds enige tijd ontvang ik het blad Eikonikon en bij de laatste uitgave, nr 86 nam ik de energie op van de afbeeldingen op de achterzijde van het blad. Daar werden ikonen getoond met een matige kwaliteit. Frappant genoeg gaven zij alle zes een lage energiewaarde aan, ondanks dat ze er toch ‘mooi’ uitzagen.
Wat zou de oorzaak kunnen zijn van zo’n lage energiewaarde?
De kleursamenstelling?
De afbeelding zelf?
Het ontwerp, de opstelling oftewel opzet? Of wordt de energiewaarde van de afbeelding bepaald door de energie van de maker?

Energiewaarde drukken we uit in een Boviswaarde.
De Boviswaarde is een maat voor de heelheid (het in verbinding zijn met zijn goddelijke kern) van een systeem (lichaam, voorwerp, plekken en zelfs symbolen etc.) De Boviswaarde geeft aan in welke mate aardse en kosmische krachten, materie en geest elkaar doordringen; hoe heler – hoe heiliger, des te hoger de Boviswaarde. Door regelmatig de Boviswaarde waar te nemen kun je inzicht krijgen in je eigen ontwikkeling.

Jesus1Vorig jaar kreeg ik het boek ‘Love without End’ van Glenda Green, kunsthistorica en portretschilderes die ook Jezus Christus geschilderd heeft.
Toen haar huis afbrandde, kreeg haar man in de nacht daarop een visioen, waarin Glenda de opdracht kreeg om Jezus te schilderen. Toen hij de volgende ochtend haar zijn visioen vertelde, was daarop haar antwoord, dat zij niet wist hoe Jezus er in werkelijkheid had uitgezien maar dat zij graag bereid was hem te schilderen, als hij model zou komen zitten.
En … hij verscheen.
Het door haar geschilderde schilderij kreeg de naam: ‘Het Lam en de Leeuw’.
De energie van dit schilderij blijkt enorm hoog te zijn. Ook hier kunnen de zelfde vragen gesteld worden al hierboven, plus de vraag of het hier de energie is die Jezus zelf uitstraalt.

Vorig jaar ontving ik een kaart, met daarop een prachtige afbeelding van de ‘Sixtijnse Madonna’, maar met een lage energiewaarde. In EIKONIKON 85 trof ik achterop de afbeelding van het brandende braambos. Deze ikoon trok mij direct enorm aan, en maakte mij nieuwsgierig naar zijn energiewaarde. Bij meting bleek dat deze ikoon een hoge energiewaarde heeft.
De ikonen op de achterzijde van EIKONIKON 86, zoals reeds hiervoor vermeld, bleken een lage energiewaarde te hebben. Het is dus opvallend dat verschillende ikonen verschillende energiewaarden kunnen bezitten. Ik blijf geboeid door de vraag wat de oorzaak kan zijn van deze verschillen.

Nog een stapje verder. Als de energiewaarde van een huis te laag is, functioneert de mens die in het huis woont niet optimaal… Daarom proberen we het huis weer in balans te brengen, door bijvoorbeeld een steen te plaatsen op een sterk positief punt (Currykruis). Maar soms is dat niet afdoende en maken we gebruik van ikonen in plaats van stenen op (andere) speciale plaatsen.
De ikonen die we hier gebruiken hebben ongeveer dezelfde energiewaarde als de mens. Bovendien blijkt dat de plaats waar ze gelegd worden uitermate van belang is.
Waarom is de plaats van deze ikonen zo belangrijk? Is hun energiewaarde van belang?
En waarom is een steen in deze gevallen niet voldoende?
Geldt hier hetzelfde principe als bij de steen, dat de energie van de plaats van de ikonen een andere energie creëert in een gebouw, een klooster of een kerk ?
Maakt het uit welke ikoon geplaatst wordt?

jelleZoveel vragen en ideeën, graag zou ik uw reactie hierop willen horen !
En wat vindt u van deze ikoon, gevonden in een oude bijbel in Turijn. Johannes de Doper en Jezus in de rivier de Jordaan (daar waar de Jor en de Daan samenvloeien)?

Test zelf eens door uw handpalm 5 cm boven de afbeelding te houden gedurende 2 minuten. Voelt u verschil tussen deze ikoon en het schilderij van Jezus?
Als u iets voelt, kan zich dat uiten in een licht kriebelen, een warm of juist koud gevoel. Veel succes.

275