God gaat de mens te boven

God gaat de mens te boven

Michel van der Plas

mgvsmartenGod gaat de mens te boven, wat hij ook bedacht.
Maria is geloven, is bouwen op zijn macht.
Het is: hoezeer vergeten een mens zich vaak ook voelt,
niet beter willen weten dan God het heeft bedoeld.

Maria, dat is wachten tot Hij zijn wonder doet,
zelf niet tot méér bij machte en toch vol goede moed.
Het is het kalme, stille aanvaarden, wat Hij biedt;
het is eenvoudig willen dat ons zijn wil geschiedt.

Maria, dat is buigen, maar zingen bovendien,
is zorgeloos getuigen dat Hij wel zal voorzien.
En ook de nacht aanvaarden, de onverwachte pijn,
desnoods de zeven zwaarden, dat is Maria zijn.

134